Σύμβαση για την κατασκευή 7 αιθουσών δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης

| Νέα του Δήμου
Σύμβαση για την κατασκευή 7 αιθουσών δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης

Την κατασκευή πέντε αιθουσών διδασκαλίας και δύο αιθουσών νηπιαγωγών, μαζί με τους αντίστοιχους χώρους υγιεινής και τον εξοπλισμό τους, πρόκειται να κατασκευάσει άμεσα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.

Τη σχετική σύμβαση υπέγραψαν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς και ο Παναγιώτης Κοντός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος τού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Kontos Concreate ATE».

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, θα γίνουν:

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 1. Μία (1) Αίθουσα Διδασκαλίας θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί το 3ο Νηπιαγωγείο.

 2. Μία (1) Αίθουσα Διδασκαλίας θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί το 4ο Νηπιαγωγείο.

 3. Μία (1) Αίθουσα Διδασκαλίας θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί το 12ο Νηπιαγωγείο.

 4. Μία (1) Αίθουσα Νηπιαγωγών θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη.

 5. Μία (1) Αίθουσα Διδασκαλίας θα τοποθετηθεί επί της οδού Λεωνίδου αρ. 8 και θα εξυπηρετεί το 2ο Νηπιαγωγείο.

 6. Μία (1) Αίθουσα Διδασκαλίας θα τοποθετηθεί επί της οδού Λεωνίδου αρ. 8 και θα εξυπηρετεί το 10ο Νηπιαγωγείο.

 7. Μία (1) Αίθουσα Νηπιαγωγών θα τοποθετηθεί επί της οδού Λεωνίδου αρ. 8.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 1. Μία (1) μονάδα χώρου υγιεινής (WC) θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί το 3ο Νηπιαγωγείο.

 2. Μία (1) μονάδα χώρου υγιεινής (WC) θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί το 4ο Νηπιαγωγείο.

 3. Μία (1) μονάδα χώρου υγιεινής (WC) θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί το 12ο Νηπιαγωγείο.

 4. Μία (1) μονάδα χώρου υγιεινής (WC) θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί τους/τις Νηπιαγωγούς.

 5. Μία (1) μονάδα χώρου υγιεινής (WC) θα τοποθετηθεί επί της οδού Λεωνίδου αρ. 8 και θα εξυπηρετεί το 2ο Νηπιαγωγείο.

 6. Μία (1) μονάδα χώρου υγιεινής (WC) θα τοποθετηθεί επί της οδού Λεωνίδου αρ. 8 και θα εξυπηρετεί το 10ο Νηπιαγωγείο.

 7. Μία (1) μονάδα χώρου υγιεινής (WC) θα τοποθετηθεί επί της οδού Λεωνίδου αρ. 8 και θα εξυπηρετεί τους/τις Νηπιαγωγούς.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

 1. Εξοπλισμός τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας και μίας αίθουσας νηπιαγωγών για τις ανάγκες των Νηπιαγωγείων, που θα εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη, ήτοι του 3ου, 4ου και 12ου Νηπιαγωγείου.

 2. Εξοπλισμός δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας και μίας αίθουσας νηπιαγωγών για τις ανάγκες των Νηπιαγωγείων, που θα εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις επί της οδού Λεωνίδου αρ. 8, ήτοι του 2ου και 10ου Νηπιαγωγείου.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

 1. Περίφραξη του οικοπέδου επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη, όπου θα στεγαστούν Νηπιαγωγεία του Δήμου, ήτοι το 3ο, 4ο και 12ο Νηπιαγωγείο.

 2. Περίφραξη του οικοπέδου επί της οδού Λεωνίδου αρ. 8, όπου θα στεγαστούν Νηπιαγωγεία του Δήμου, ήτοι το 2ο και 10ο Νηπιαγωγείο.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

 1. Διαμόρφωση του αύλειου χώρου του οικοπέδου επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη, όπου θα στεγαστούν Νηπιαγωγεία του Δήμου, ήτοι το 3ο, 4ο και 12ο Νηπιαγωγείο.

 2. Διαμόρφωση του αύλειου χώρου του οικοπέδου επί της οδού Λεωνίδου αρ. 8, όπου θα στεγαστούν Νηπιαγωγεία του Δήμου, ήτοι το 2ο και 10ο Νηπιαγωγείο.

Η τοποθέτηση των εγκαταστάσεων κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι υπάρχουσες αίθουσες των νηπιαγωγείων δεν επαρκούν για τη στέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τις θέσεις και τα σχολεία όπου θα εγκατασταθούν οι αίθουσες, σε περίπτωση αδυναμίας τοποθέτησής τους στην αρχική πρόβλεψη.

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών, από την ημέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης και θα κοστίσει 508.665,52 €, εκ των οποίων τα 367.569,79 € θα καλυφθούν από πόρους του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα 141.095,73 € από ιδίους πόρους του Δήμου.

Παρόντες στην υπογραφή της Σύμβασης, επίσης, ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλης Σάρκουλας, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μιλτιάδης Κύρκος και η Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Ελένη Γατσούλη.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software