Ανακοίνωση από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών

| Νέα του Δήμου
Ανακοίνωση από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ανάπλασης του Αθλητικού τμήματος τού Πάρκου «Σταύρος Κώτσης» (πρώην "Στρατόπεδο Χρ. Σπυρούδη").

Για τον λόγο αυτό οι χώροι του γηπέδου και του «ελεύθερου χώρου αναψυχής κατοίκων με δεσποζόμενα ζώα» θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι αποπεράτωσης των εργασιών.

Ζητάμε την κατανόηση όλων των συνδημοτών μας και τους παρακαλούμε να μην χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος ατυχημάτων, για όσο διάστημα θα διαρκέσουν οι εργασίες ανάπλασης.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασίλης Σάρκουλας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ 2

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ 5

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ 3

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software