Περίληψη της αίτησης του Δήμου στο Εφετείο Αθηνών αναφορικά με το κληροδότημα Ασημακόπουλου

| Νέα του Δήμου
Περίληψη της αίτησης του Δήμου στο Εφετείο Αθηνών αναφορικά με το κληροδότημα Ασημακόπουλου

H από 22/6/2020 περίληψη της από 21/5/2020 αίτησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η οποία συζητείται στις 6/10/2020 και με την οποία ο Δήμος ζητεί:

α) να βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση ότι δε μπορεί να εκπληρωθεί η βούληση του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Ασημακόπουλου, που περιέχεται στην ιδιόγραφη διαθήκη του, σχετικά με τη λειτουργία, ως αναρρωτηρίου απόρων, του ακινήτου του που αναλυτικώς περιγράφεται σε αυτήν και

β) να καθορισθεί με δικαστική απόφαση ότι η προσφορότερη και επωφελέστερη αξιοποίηση του άνω ακινήτου, είναι η ανέγερση επί αυτού δύο κτιρίων.

Το πλήρες περιεχόμενο τής ως άνω από 22-6-2020 περίληψης έχει ως εξής:

ΕΦΕΤΕΙΟ 2ΕΦΕΤΕΙΟ 3

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software