«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΧΣ)»

| Νέα του Δήμου
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΧΣ)»

Ο Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς υπέβαλε στις 10 Ιουνίου 2020, αναλυτικό και τεκμηριωμένο υπόμνημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα στον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη και Υφυπουργό Δημήτρη Οικονόμου.

Στο υπόμνημα αναφέρονται οι 10 βασικοί στόχοι Χωρικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να εγκριθεί προς τον Δήμο μας χρηματοδότηση για την εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) του ν. 4447/16.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος: «Θεωρούμε ότι μετά την έγκριση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας Αττικής, με τις κατευθύνσεις του οποίου ο Δήμος επιθυμεί να εναρμονιστεί, προκύπτει πιεστικά η ανάγκη να μεταλλαχθούμε από πρώην περιαστικό προάστιο σε σύγχρονο αστικό δήμο στη βάση των κατευθύνσεων του υπερκείμενου σχεδιασμού. Στην κατεύθυνση αυτή, εκτιμούμε ότι ο Δήμος μας οφείλει να εκσυγχρονίσει τον χωρικό του σχεδιασμό μέσω της έγκρισης ενός σύγχρονου ΤΧΣ».

«Ειδικότεροι στόχοι μας περιλαμβάνουν την εξασφάλιση κατοικίας, απασχόλησης και υψηλής ποιότητας ζωής, την ορθολογικοποίηση της έντασης των μετακινήσεων με ιδιωτικά μέσα, και των μετακινήσεων κατοικίας – εργασίας – εξυπηρετήσεων, την προώθηση εναλλακτικών (ήπιων) τρόπων μετακίνησης και την εξασφάλιση της πρόσβασης και της προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων του όρους Υμηττού, στις υπώρειες του οποίου αναπτύσσεται ο Δήμος».

«Παράλληλα, εδώ και μια δεκαετία έχει αναφανεί η ανάγκη να ενσωματωθούν οι νέες κατηγορίες χρήσεων που διαμορφώθηκαν με την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, όπως αποτυπώνονται στο νέο π.δ. 59/18 (ΦΕΚ 114/Α/18) – Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Τέλος, και με δεδομένο ότι τα ΤΧΣ εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα στοχεύουμε στην αναθεώρηση ορισμένων προβλέψεων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Μεσογείων (ΦΕΚ 199/Δ/2003), προκειμένου να προωθήσουμε κατάλληλες ρυθμίσεις και παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας».

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος ζήτησε να καθορισθεί συνάντηση προκειμένου να αναπτυχθούν διεξοδικά σε επίπεδο τεχνοκρατών τα θέματα του υπομνήματος.

Ακολουθεί το υποβληθέν υπόμνημα.

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 Αξιότιμε κύριοι Υπουργέ και Υφυπουργέ,

Λάβαμε γνώση σχετικά με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ), τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) και τις τεχνικές προδιαγραφές της απόφασης ΥΠΕΝ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1975/Β/2017. Οι προεκτιμώμενες αμοιβές για την εκπόνηση των κύριων μελετών των ΤΧΣ υπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΝ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1470/Β/2019, ενώ οι αμοιβές των υποστηρικτικών περιβαλλοντικών, γεωλογικών και λοιπών μελετών υπολογίζονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του ΦΕΚ 2519/Β/2017. Τα αρμόδια διοικητικά όργανα, οι διαδικασίες, οι ειδικότερες προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης καθώς και ορισμένες ουσιώδεις μεταβατικές διατάξεις, καθορίζονται στο π.δ. 90/2918 (ΦΕΚ 162/Α/2018).

Ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής είναι ένα από τα τυπικά παλαιότερα προάστια της Αθήνας, που με την πάροδο του χρόνου αλλά χωρίς συστηματικό σχεδιασμό, προσπαθεί να διατηρήσει τα θετικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος του, παράλληλα με την ανάγκη να μεταλλαχθεί σε μια σύγχρονη αστική πόλη, παρά τα όσα προβλήματα έφερε η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη των παλιών μονοκατοικιών σε εμπορικές πολυκατοικίες με αντιπαροχή, η ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών στην περιοχή και η ανάπτυξη σημαντικών υπερτοπικών χρήσεων εκπαίδευσης και έρευνας στα όρια του Δήμου.

Ο Δήμος μας διαθέτει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ν. 2508/97 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 278/Δ/2005, οι δε επιλογές του στηρίχθηκαν στην εξειδίκευση του τότε εγκεκριμένου Ρυθμιστικό Σχέδιου Αθήνας. Στα 15 χρόνια από την έγκριση του ΓΠΣ Αγίας Παρασκευής μεσολάβησαν σημαντικές αλλαγές στα συγκοινωνιακά δεδομένα και την ιεράρχηση του οδικού του δικτύου, στο δίκτυο κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, αλλά και ο νέος ρόλος που επιφυλάσσει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο (ΦΕΚ 156/Α/2014) για την Αγία Παρασκευή που, μεταξύ άλλων, την ανάγει από «Διοικητικό Κέντρο της ΒΑ Αττικής» σε «Εκπαιδευτικό – Ερευνητικό Πόλο».

Ο Δήμος μας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία σχεδιασμού, ήδη από τον Ιούλιο 2020 θα εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κεντρικό στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της πόλης και, ειδικότερα, την βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας, τη βελτίωση της κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με κατάλληλες διαμορφώσεις, την αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης, την καθιέρωση μιας δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής και την εύρεση εναλλακτικών λύσεων στάθμευσης και μετεπιβίβασης.

Οι Στόχοι του Δήμου

Με την έγκριση ενός σωστά μελετημένου Τοπικού Χωρικού Σχεδίου του ν. 4447/16, για το οποίο ζητούμε τη χρηματοδότηση, στοχεύουμε στην αρμονική διαχείριση των αποφάσεων για αλλαγές στις χρήσεις της γης, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους, χωρίς αποκλεισμούς για τον σημερινό και τον μελλοντικό πληθυσμό προκειμένου να πετύχουμε:

  1. Την εξασφάλιση κατοικίας, απασχόλησης, ποιότητας ζωής, κοινωνικών υπηρεσιών, επικοινωνιών και ενός ικανού και σύγχρονου συστήματος μεταφορών.

  2. Τη διαχείριση της αστικής γης με οικονομία και την προώθηση ελεγχόμενων, συμπαγών και συνεκτικών πρότυπων ανάπτυξης.

  3. Την εξασφάλιση της προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων του όρους Υμηττού, στις υπώρειες του οποίου αναπτύσσεται ο Δήμος.

  4. Την προστασία των κατοίκων και των εγκαταστάσεων έναντι φυσικών κινδύνων.

  5. Την ορθολογικοποίηση της έντασης των μετακινήσεων με ιδιωτικά μέσα και των μετακινήσεων κατοικίας – εργασίας – εξυπηρετήσεων και να προωθηθούν εναλλακτικοί ήπιοι τρόποι μετακίνησης.

  6. Την εφαρμογή του νέου π.δ. 59/18 (ΦΕΚ 114/Α/18) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», με το οποίο συμπληρώνονται και αναθεωρούνται οι διατάξεις του παλαιότερου π.δ. του ΦΕΚ 166/Δ/87 προκειμένου να ενσωματωθούν νέες οι κατηγορίες χρήσεων που διαμορφώθηκαν με την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

  7. Την υιοθέτηση των τριών στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη η οποία, για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια ορίζεται ρητά σαν η ανάπτυξη εκείνη η οποία συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό (Α), την επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης, την έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης, (Β) την εδαφική και κοινωνική συνοχή, τη δίκαιη κατανομή των πόρων και την άρση των αποκλεισμών και (Γ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του πλούσιου περιαστικού μας τοπίου (Υμηττός) και την αειφόρο χρήση των πόρων.

  8. Οι παραπάνω στόχοι θεωρούμε ότι μπορούν να εξειδικεύονται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την επίσπευση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, την ασφάλεια δικαίου στη χωροθέτηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, την ισόρροπη διάχυση των ευκαιριών ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές του Δήμου, την προστασία των υποδομών, των φυσικών πόρων και την προστασία και ανάδειξη του κεφαλαιώδους για τον Δήμο μας αστικού περιβάλλοντος και περιαστικού τοπίου.

  9. Με δεδομένο ότι τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα, παρέχεται ρητά η δυνατότητα τροποποίησης υφιστάμενων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του ν.1337/83, στοχεύουμε στην αναθεώρηση των προβλέψεων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Μεσογείων (ΦΕΚ 199/Δ/2003), δεδομένου ότι περιλαμβάνει ρυθμίσεις για περιοχή έκτασης 180 στρεμμάτων στα Ανατολικά όρια του Δήμου κατά μήκος της Λεωφόρου Λαυρίου, με ενδιαφέρουσες προβλέψεις, οι οποίες όμως δεν προέκυψαν μέσα από μια συνολική θεώρηση του συγκεκριμένου Δήμου μας ως ενιαία χωρική ενότητα. Θεωρούμε δηλαδή ότι μέσα από μια ΖΟΕ που εισέρχεται σε λειτουργικό τμήμα του Δήμου μας, δεν εξυπηρετούνται δύο εκ των βασικών αρχών του σχεδιασμού, αυτή της εναρμόνισης με τα υπερκείμενα πλαίσια χωρικού σχεδιασμού και η αρχή της λειτουργικής αυτονομίας του Δήμου.

  10. Ειδικότερα, στην περιοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής που ρυθμίζεται από την ΖΟΕ Μεσογείων, στοχεύουμε στην προώθηση κατάλληλων παρεμβάσεων θεσμικού χαρακτήρα για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας. Πρόκειται για ρυθμίσεις και επιλογές που συνδέονται άμεσα με τη σχετική Εθνική Στρατηγική και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, όπως χωροθέτηση μεγάλου Πράσινου Σημείου, σύγχρονου Αμαξοστασίου οχημάτων καθαριότητας και λοιπές σχετικές υποδομές στη βάση της αρχής της λειτουργικής αυτονομίας του Δήμου.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software