ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΡΙΑ

| Νέα του Δήμου
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΡΙΑ

Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς, προσέφερε έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή σε μαθήτρια που φοιτά στην Α΄ Λυκείου του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής.

Η προσφορά πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του Λυκείου, κ. Αθανασίου Αναστασίου, με βάση κοινωνικά κριτήρια.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software