ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

| Νέα του Δήμου
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αγαπητοί συνδημότες,

Η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και ιδιαίτερα η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων τους, λαμβάνουν μέτρα πρόληψης για αποτροπή κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Με δεδομένο ότι η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων, ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες οικοπέδων ότι υποχρεούνται στην αποψίλωση ξερών χόρτων και απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους, για την αποφυγή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (Π.Δ 4/2012/ΦΕΚ/1346/Β/25-4-2012). Επίσης, για την ίδια περίοδο απαγορεύεται στους χώρους αυτούς το άναμμα φωτιάς.

Στην ακραία περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του οικοπέδου και θα χρεώσει στον ιδιοκτήτη την ανάλογη δαπάνη καθαρισμού καθώς και το πρόστιμο που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 περιπτ. 26 εδάφ. Β΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Είναι υποχρέωση όλων μας, Δήμου και δημοτών, να διαφυλάξουμε τις εστίες πρασίνου που έχουν απομείνει στο προάστιό μας, καθώς η ευεργετική παρουσία τους είναι ανυπολόγιστης αξίας.

Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Ελένη Δάβαρη

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software