ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

| Νέα του Δήμου
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Μετά από άμεσες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εξασφάλισε τη χρηματοδότηση 386.380 € από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2020, μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας. Το ποσόν αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια και εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών προσωρινής στέγασης της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

Η εν λόγω πρόταση του Δήμου Αγίας Παρασκευής έγινε αποδεκτή με την υπ΄ αριθμ. 46092/12-5-2020 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ η υλοποίηση των μελετών και τευχών δημοπράτησης της συγκεκριμένης προμήθειας βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα,

  • Α) σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη στο Ο.Τ. 24 του Δήμου Αγίας Παρασκευής θα τοποθετηθούν τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας και μία (1) αίθουσα νηπιαγωγών,

  • Β) σε οικόπεδο επί της οδού Λεωνίδου αρ. 8 Ο.Τ. 45 του Δήμου Αγίας Παρασκευής θα τοποθετηθούν δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας και μία (1) αίθουσα νηπιαγωγών.

Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω δύο οικόπεδα θα περιφραχθούν και θα εξοπλιστούν με όλον τον απαραίτητο βασικό εξοπλισμό για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων (χώροι υγιεινής κ.λπ.).

Για τις εν λόγω προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης θα τηρηθούν κατ’ ελάχιστον οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για σχολικές μονάδες αυτού του τύπου, οι ισχύουσες κτιριοδομικές και πολεοδομικές διατάξεις για την ασφάλεια των κατασκευών και των εγκαταστάσεων καθώς και οι απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας.

Η δημοπράτηση της συγκεκριμένης προμήθειας θα γίνει τις προσεχείς ημέρες με στόχο τα νέα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν προς χρήση στους μαθητές του Δήμου μας από την αρχή Σεπτεμβρίου.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής συντονίζει τις ενέργειές του, ώστε η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή να μπορέσει να εφαρμοστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, καλύπτοντας το σύνολο των αιτήσεων των δημοτών της. 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software