ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

| Νέα του Δήμου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποτροπή της διάδοσης τού κορονοϊού Covid-19, ανακύπτει ανάγκη λήψης μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα.

Ο Δήμος μας, έχοντας ευαισθησία, υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των δημοτών στη διαχείριση τής πρωτοφανούς κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα, ενημερώνει τους συμπολίτες μας, οι οποίοι παρέχουν τροφή στα αδέσποτα ζώα, να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον υπεύθυνο της Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκο Τζιντάνο, στον αριθμό 6942-461692, ώστε να τους παρέχεται η σχετική Βεβαίωση Μετακίνησης για αυτόν τον σκοπό.

Βασίλης Ζορμπάς
Ιατρός Πνευμονολόγος
Διευθυντής ΕΣΥ
Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software