Μήνυμα Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά, Ιατρού Πνευμονολόγου

| Νέα του Δήμου
Μήνυμα Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά, Ιατρού Πνευμονολόγου

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software