ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

| Νέα του Δήμου
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ξεκίνησε προληπτικά απολύμανση πλατειών, κάδων, στάσεων λεωφορείων.

Επίσης, μετά το πέρας των Λαϊκών Αγορών, θα απολυμαίνονται πεζοδρόμια και δρόμοι.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software