ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

| Νέα του Δήμου
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θερμή παράκληση προς όλους τους συμπολίτες μας.

Ζητάμε την κατανόηση και συνεργασία όλων, έτσι ώστε η πόλη μας να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αναχαίτηση της διασποράς του κορωναϊού.

Προτεραιότητά μας το διάστημα αυτό είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων και όχι η απομάκρυνση κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων. Για λόγους δημόσιας υγείας, σας παρακαλούμε να εφαρμόσετε την οδηγία και να μην τα εγκαταλείπετε στα πεζοδρόμια.

Το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας έχει ελαττωθεί, λόγω των έκτακτων μέτρων (γονικές άδειες ειδικού σκοπού), με αποτέλεσμα να είναι μειωμένο το ανθρώπινο δυναμικό.

Συνεργαζόμαστε ― Ενημερωνόμαστε ― Προστατευόμαστε.

Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Ελένη Δάβαρη

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software