ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

| Νέα του Δήμου
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στις Δημοτικές Υπηρεσίες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Νίκος Κωβαίος και η Ειδική Συνεργάτις του Δημάρχου σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων των Κοινωνικών Υποδομών του Δήμου και πρώην Αντιδήμαρχος Ελευθερία Παπαδοπούλου, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κοινωνικό Μαγειρείο, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου.

Ο Αντιδήμαρχος και η Ειδική Συνεργάτις ενημέρωσαν το προσωπικό για θέματα που αφορούν στην υγιεινή και στην ασφάλεια τόσο των τροφίμων όσο και των ιδίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software