ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 1,83 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

| Νέα του Δήμου

Δύο μελέτες έργων κατέθεσε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, στις 5 και 6 Φεβρουαρίου, προκειμένου η Περιφέρεια να μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση και την κατασκευή τους.

Α. Η μελέτη του πρώτου έργου αφορά την κατασκευή αγωγών ομβρίων, συνολικού μήκους 1,83 χιλ., με προϋπολογισμό 2,5 εκ. ευρώ και αφορά τις οδούς:

  1. Ειρήνης, μήκους 637 μέτρων με διάμετρο αγωγών D600-D

  2. Θεμιστοκλέους-Ρήγα Φεραίου-Περικλέους-Παραδείσου, μήκους 491,3 μέτρων με διάμετρο αγωγών D600-D

  3. Τεμπών-Ύδρας, μήκους 270 μέτρων με διάμετρο αγωγών D

  4. Νεαπόλεως, μήκους 432,5 μέτρων με διάμετρο αγωγών D

Η δημοπράτηση του έργου κρίνεται άμεση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οριστικά τα πλημμυρικά προβλήματα των συγκεκριμένων περιοχών.

Β. Η μελέτη του δεύτερου έργου αφορά την κατασκευή Διώροφου Παιδικού Σταθμού στο Οικοδομικό Τετράγωνο 328 (οδός Αγίου Βασιλείου στα Πευκάκια).

Και οι δύο μελέτες έχουν συνταχθεί με τη μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενώ τα έργα είναι εντεταγμένα στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 1

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software