«ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΡΩΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

| Νέα του Δήμου

Στο Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγίας Παρασκευής λειτουργούν δώδεκα κοινωνικές δομές: δύο Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), τρία προγράμματα «Βοήθειας στο Σπίτι», ένα Μουσικοκινητικό εργαστήρι για Άτομα με Αναπηρίες, Κέντρο Γυναίκας, Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Σίτισης, Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Ανταλλακτήριο με είδη ένδυσης.

Οι τέσσερις κοινωνικές δομές (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Σίτισης, Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Ανταλλακτήριο) λειτουργούν με τη συνδρομή του Δήμου και δέχονται χορηγίες από ιδιώτες, σωματεία και άλλους φορείς. Τηρείται επίσης αρχείο αιτήσεων εθελοντών.

Από το επιστημονικό προσωπικό των Δομών αυτών υλοποιούνται κοινωνικές πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας, κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και υπέρ της κοινωνικής συνοχής.

Στο έργο μας αυτό σας θέλουμε αρωγούς και συμπαραστάτες στις δράσεις μας, έτσι ώστε να συμβάλλετε κι εσείς στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής                                       Ο Δήμαρχος

                                     Νικόλαος Κωβαίος Ντούσκος                                     Βασίλειος Ζορμπάς

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software