ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.

| Νέα του Δήμου

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλη Σάρκουλα, επισκέφθηκαν την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου τον Ηλία Γιάτσιο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

ΕΕΤΑΑ

Σκοπός της επίσκεψης ήταν αφενός η εύρεση τρόπων στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με μηχανικούς, εξαιτίας της αποδυνάμωσής της από την κινητικότητα και τις συνταξιοδοτήσεις του περασμένου έτους και αφετέρου η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων του Δήμου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ε.Ε.Τ.Α.Α. χρηματοδοτεί έργα του Δήμου. Στην προηγούμενη θητεία του Δημάρχου (2011-2014), είχε χρηματοδοτήσει την ανάπλαση της Αγίου Ιωάννου και της Ελευθερίου Βενιζέλου-Πατριάρχου Γρηγορίου με 2,1 εκ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος άκουσε με προσοχή τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο και υποσχέθηκε ότι πολύ σύντομα θα ανταποκριθεί στα αιτήματα του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Ιδρύθηκε το 1985, λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας, και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και του ιδρυτικού της νόμου. Ανήκει στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, διοικείται από ενδεκαμελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο και έχει μετόχους:

  • φορείς της Αυτοδιοίκησης,
  • το Ελληνικό Δημόσιο και
  • φορείς του Κοινωνικού τομέα.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και στους φορείς τους, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Επιπλέον, και για την επίτευξη του σκοπού της, συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Δικτύων και Συνεργασιών. Είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και φορέων της Κεντρικής Διοίκησης σε θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Τοπική Ανάπτυξη. Η Εταιρεία στην τριακονταετή λειτουργία της έχει συνεργαστεί με τα συλλογικά όργανα της Τ.Α. (ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, ΤΕΔΚ, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΠΕΔ), με το σύνολο σχεδόν των ΟΤΑ, με το Υπουργείο Εσωτερικών, τους Φορείς Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και με φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες με πλούσια εμπειρία σε θέματα τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης, κοινωνικής πολιτικής και ανθρώπινων πόρων, πολιτισμού, τουρισμού και περιβάλλοντος, πληροφορικής και τεχνολογικών εφαρμογών, οργάνωσης και διοίκησης.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software