ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΠΟΤ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

| Νέα του Δήμου

Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη χειμερινή περίοδο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) έχει αναρτήσει στο Youtube τρία ενημερωτικά μηνύματα με θέμα: α) τις οδηγίες προστασίας για ταξίδια το χειμώνα, β) συμβουλές για ασφαλή θέρμανση και γ) ενημέρωση για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Οι διευθύνσεις των ενημερωτικών σποτ στο Youtubeείναι οι εξής:

https://youtu.be/b0ksZ9lWvsI: ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

https://youtu.be/cp-NDjmUTJA: ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

https://youtu.be/2wbCLFslZzU: ΓΡΑΜΜΗ 112

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε στο www.civilprotection.grτο πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και κατόπιν ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software