ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

| Νέα του Δήμου

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά ορίζονται ως άμισθοι Αντιδήμαρχοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΜαλαμοςΜαλάμος Νικόλαος του Ζαχαρία ως Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής Υγείας της Πόλης (χωρίς αντιμισθία), με αρμοδιότητες:

Εποπτεία-λειτουργία του Σήματος Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας.

Εποπτεία-λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου.

Εποπτεία-λειτουργία-συντονισμός του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

 

 

 

ΖΟΜΠΟΛΑΣΖόμπολας Νικόλαος του Αθανασίου ως Αντιδήμαρχος Νεολαίας της Πόλης (χωρίς αντιμισθία), με αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων που αφορούν στη Νεολαία και στο τοπικό συμβούλιο Νέων.

Τα θέματαα μισθώσεων ακινήτων του Δήμου, κληροδοτημάτων και ακινήτων για αγορά και αξιοποίηση,οικοπέδων για απαλλοτρίωση.

Τη δημιουργία Δημοτικού μητρώου ενεργών συλλόγων και σωματείων.

Τον συντονισμό της συνεργασίας του Δήμου με το Αμερικάνικο Κολέγιο και τη Γαλλική Σχολή.

 

 

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι υπογράφουν εισηγήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από την υπηρεσία αρμοδιότητάς τους.

Έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από τον Δήμαρχο.

Επιπλέον, προσυπογράφουντις αποφάσεις Δημάρχου αρμοδιότητάς τους.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής τους.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software