ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

| Νέα του Δήμου

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ταμείου και το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, θα παραμείνει κλειστό για συναλλαγές με το κοινό στις 2 και 3 Ιανουαρίου 2020, λόγω μετάπτωσης των δεδομένων και έναρξης του συστήματος στο νέο Οικονομικό Έτος.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software