ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ Γ. Γ. του Υ.Π.ΕΝ.

| Νέα του Δήμου

Τις πολεοδομικές εκκρεμότητες της Αγίας Παρασκευής συζήτησε αντιπροσωπεία του Δήμου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), Θύμιο Μπακογιάννη, στις 18 Δεκεμβρίου 2019. Τον Δήμο εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, ο Γενικός Γραμματέας Μιλτιάδης Κύρκος και ο Σύμβουλος Πολεοδομίας-Χωροταξίας Κώστας Κουρούνης. Στη διάρκεια της εποικοδομητικής σύσκεψης στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα στην οδό Αμαλιάδος συζητήθηκαν λεπτομερώς, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω θέματα:

ΓΓ ΥΠΕΝ 1

Πρώτο τέθηκε το ζήτημα του Οικοδομικού Τετραγώνου 308 που περιλαμβάνει ιδιοκτησίες συμπολιτών μας με πρόσωπο στην οδό Ηλιακοπούλου. Τα ακίνητα αυτά, λόγω της τροποποίησης του Διατάγματος προστασίας του Υμηττού, έμειναν εκτός Ρυμοτομικού Σχεδίου αλλά και εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου – ΓΠΣ. Συγκεκριμένα, όταν το 2005 εγκρίθηκε το ΓΠΣ του Δήμου, το ΟΤ 308 ήδη από το 1978 περιλαμβανόταν στην Β΄ Ζώνη Προστασίας και για τον λόγο αυτό εξαιρέθηκε από το ΓΠΣ. Στη συνέχεια, μετά την ισχύ του νέου διατάγματος προστασίας του 2011, το ΟΤ βρέθηκε μεν εκτός ζώνης προστασίας Υμηττού, αλλά και εκτός ΓΠΣ. Κατά τη συζήτηση φάνηκε ότι από την πλευρά του Υπουργείου υπάρχει γνώση του θέματος και συζητήθηκαν λεπτομερώς όλες οι εναλλακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες όμως συνδέονται άμεσα με τη νέα τροποποίηση των ορίων προστασίας, η οποία έχει δρομολογηθεί για τις αρχές του 2020.

Δεύτερο τέθηκε το ζήτημα της ολοκλήρωσης της ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής Νεαπόλεως – Αιγαίου Πελάγους – Γραβιάς – Δημόκριτος, γνωστό και σαν «Επέκταση της ΠΕ3». Το ΓΠΣ του Δήμου Αγίας Παρασκευής προβλέπει την ένταξη στο σχέδιο πόλης του μετώπου των ιδιοκτησιών κατά μήκος της Αιγίου Πελάγους από την Νεαπόλεως μέχρι την Γραβιάς. Στην υπό ένταξη περιοχή έκτασης 110 στρ., περιλαμβάνεται και η έκταση 33 στρεμμάτων του Υπ. Γεωργίας το οποίο πλέον χαρακτηρίζεται σαν «Αστικό Πράσινο». Η πολεοδομική μελέτη για την περιοχή έχει μεν ολοκληρωθεί, όμως παραμένει σε εκκρεμότητα και πάλι λόγω της τροποποίησης της Β΄ Ζώνης προστασίας Υμηττού το 2011. Το θέμα βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του Δήμαρχου, δεδομένου ότι στην υπό ένταξη περιοχή, εκτός από τα 30 και πλέον ακίνητα συμπολιτών μας, περιλαμβάνονται το σχολικό συγκρότημα (1ο Λύκειο, 2ο Γυμνάσιο, 2ο Δημοτικό και 5ο Νηπιαγωγείο), το αθλητικό συγκρότημα της Γραβιάς καθώς και το επίμηκες Πάρκο της οδού Νεαπόλεως. Από τη συζήτηση προέκυψαν οι επόμενες κινήσεις που θα επιλύσουν την εκκρεμότητα.

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα της ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής ανατολικά του Δήμου, στα όρια με τη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνεται στα όρια του Δήμου μας ήδη από το 1939 και φέρει την ανεπίσημη ονομασία «Πολεοδομική Ενότητα – Π.Ε.13». Κατά τη σύνταξη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του 2005, η Π.Ε.13, έμεινε εκτός ΓΠΣ και άρα εκτός ρύθμισης, με αποτέλεσμα οι 200 και πλέον ιδιοκτησίες συνολικής έκτασης 150 στρεμμάτων, σε επαφή με τον άξονα της Λεωφόρου Λαυρίου, να βρίσκονται εκτός ζώνης προστασίας Υμηττού, εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου αλλά και εκτός Σχεδίου Πόλης. Για το θέμα, αφού εξετάσθηκαν όλες οι εναλλακτικές, προκρίθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την ταχύτερη αντιμετώπισή του, δεδομένου ότι οι συνήθεις προσεγγίσεις των συνολικών ή σημειακών τροποποιήσεων, λύνουν μεν το πρόβλημα αλλά σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου.

ΓΓ ΥΠΕΝ 2 SITE

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software