ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

| Νέα του Δήμου

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣΥπογράφηκε η σύμβαση ανάπλασης της Αιγαίου Πελάγους μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της εταιρίας «Kontos ConcreateATE», στο Δημαρχείο τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στο τμήμα της οδού Αιγαίου Πελάγους από τη Λεωφόρο Μεσογείων προς και έως την οδό Ελβετίας μήκους 1,15 km. Τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στη συγκεκριμένη οδό είναι:

 • οι φθαρμένες και σπασμένες πλάκες,

 • τα κατεστραμμένα μερικώς ή ολοσχερώς πεζοδρόμια γύρω από τους κορμούς των δένδρων, τα οποία με το ριζικό τους σύστημα έχουν ανασηκώσει το επίπεδο βάδισης,

 • οι ράμπες εισόδου-εξόδου των οχημάτων που συνοδεύονται από επιπρόσθετο τμήμα σκυροδέματος επί του ρείθρου και εμποδίζουν την ομαλή ροή των όμβριων υδάτων στους δέκτες απορροής,

 • ο ασφαλτοτάπητας της οδού, ο οποίος μετά από συνεχόμενες ασφαλτοστρώσεις παρελθόντων ετών χωρίς φρεζάρισμα έχει υπερυψωθεί σε πολλά σημεία, σχεδόν στο ίδιο ύψος με αυτό των πεζοδρομίων.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι:

 • ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος και αποκατάσταση των φθορών και της στάθμης του,

 • ανακατασκευή των πεζοδρομίων με βιοκλιματικούς κυβόλιθους,

 • διαμόρφωση διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ από βιοκλιματικές τσιμεντόπλακες,

 • κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για  τη διασφάλιση της ορατότητας των διερχόμενων οχημάτων με τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις,

 • τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης,

 • οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης και διαγράμμισή τους με ανακλαστική βαφή,

 • διαγράμμιση των διαβάσεων,

 • οριοθέτηση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης,

 • τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις αρχές του νέου έτους, μετά τη λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.300.000,00 € και μετά την έκπτωση του μειοδότη (60,06%), το τελικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 570.193,31 €. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από το «Πράσινο Ταμείο» (417.023,20 €) και από ίδιους πόρους του Δήμου (153.169,93 €).

Τη σύμβαση υπέγραψε, εκ μέρους του Δήμου, ο Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς και εκ μέρους της αναδόχου εταιρίας, ο νόμιμος εκπρόσωπός της Παναγιώτης Κοντός.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software