ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΛΑ

| Νέα του Δήμου
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΛΑ

Υπογράφηκε σύμβαση εκπόνησης μελέτης για την επανάχρηση του κτιρίου και του αύλειου χώρου του κτήματος ΙΟΛΑ μεταξύ του Δήμου και της κοινοπραξίας των εταιριών «Ρόικος Α.Ε.», «Πετρακόπουλος-Διγώνης & Συνεργάτες Α.Ε.» και «Μαρνέρης & Συνεργάτες Α.Ε.», την Τρίτη 19 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής.

ΙΟΛΑΣ ΜΕΛΕΤΗ 1Η ανωτέρω κοινοπραξία αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει ειδικές αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, προκειμένου να αποκατασταθούν και να αναδειχθούν τόσο το διατηρητέο κτίριο όσο και ο περιβάλλον χώρος του. Επίσης να καταστεί δυνατή η επανάχρηση τού χώρου από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής ως πολιτιστικού κυττάρου, με δράσεις ιδιαίτερου τεχνολογικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, θα λειτουργεί και έκθεση έργων της συλλογής Ιόλα, τα οποία θα προκύψουν από galleries του εξωτερικού ή/και από το μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο φιλοξενεί έργα του.

Γενικά, η πρόταση αποκατάστασης, επανάχρησης του κτιρίου στοχεύει στη διατήρηση της υπάρχουσας διάταξης των χώρων και βάσει αυτής να γίνει η χωροθέτηση των νέων χρήσεων. Κύρια επιδίωξη είναι η διατήρηση και συντήρηση ή επισκευή όλων των υφιστάμενων αρχιτεκτονικών και οικοδομικών στοιχείων, με σκοπό την επαναφορά στην αρχική τους κατάσταση και τελικώς στην ανάδειξη της ιδιαίτερης αισθητικής της Βίλας Ιόλα.

Στον περιβάλλοντα χώρο διασφαλίζονται οι απόλυτα αναγκαίες θέσεις στάθμευσης, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και ο χώρος θα οργανωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Γενικά ο χώρος θα αποκατασταθεί με ανακατασκευές (και συμπληρώσεις όπου απαιτείται) βάθρων, κιόνων, καθιστικών, μετόπων κ.λπ. που βρίσκονται στο χώρο. Επίσης θα γίνει αντικατάσταση των σπασμένων πλακών, καθαρισμός, αρμολόγηση των δαπεδοστρώσεων κ.λπ. Τα φυτά και τα δέντρα θα φροντιστούν και ο κατάλληλος φωτισμός θα αναδείξει την αρχιτεκτονική του κήπου, με σκοπό η τελική εικόνα του να παραπέμπει σε έναν χώρο σύγχρονο και ελκυστικό, χωρίς να χαθεί η αρχική μορφή και η αισθητική του κήπου.

Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στα 477.710 ευρώ και το ποσό αυτό θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ (360.541 ευρώ) και από ίδιους πόρους του Δήμου (117.169 ευρώ).

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εφτά (7) μήνες από τον ορισμό της ομάδας επίβλεψης και τη χορήγηση στην ανάδοχο κοινοπραξία όλων των διαθέσιμων στοιχείων και μελετών για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αντικειμένου της μελέτης.

Τη σύμβαση υπέγραψε εκ μέρους του Δήμου ο Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς και εκ μέρους της κοινοπραξίας των αναδόχων εταιριών ο νόμιμος εκπρόσωπός τους Κωνσταντίνος Καλέργης. Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλης Σάρκουλας και ο Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Νικόλαος Θεοδωρίδης.

ΙΟΛΑΣ ΜΕΛΕΤΗ 4

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software