ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»

| Νέα του Δήμου
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»

Τον Πρόεδρο του «Πράσινου Ταμείου» Στάθη Σταθόπουλο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μιλτιάδη Κύρκο, τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, συζητήθηκε η χρηματοδότηση εκ μέρους του «Ταμείου» για τις ακόλουθες αναπλάσεις του Δήμου μας:

  1. Της οδού Ειρήνης.

  2. Της Πλατείας επί των οδών Ησιόδου και Αμαλιάδος στα Πευκάκια.

Ο Πρόεδρος, αφού ενημέρωσε τον Δήμαρχο για τους «πράσινους πόρους» που εισπράττει το «Ταμείο», υποσχέθηκε να χρηματοδοτήσει τις αναπλάσεις για τις οποίες ενδιαφέρεται ο Δήμος μας.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι το «Πράσινο Ταμείο» είναιΝομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ιδρύθηκε με το Νόμο 3889/2010 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αποτελεί τη συνέχεια του «Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.).  

Σκοπός του «Πράσινου Ταμείου» είναι η διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών, οι οποίες αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση τού περιβάλλοντος, στη στήριξη τής περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και στην εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαδικασία αυτή να υλοποιηθεί μέσα από τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των «πράσινων» πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 7 του Νόμου 3889/2010.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software