ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ»

| Νέα του Δήμου

Σταθερή επιδίωξη του Δήμου Αγίας Παρασκευής είναι να ενισχυθεί η συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς συναντήθηκε στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με τους κυρίους:ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

  • Γεώργιο Βεκίνη, Διευθυντή Ερευνών,
  • Βαγγέλη Καρκαλέτση, Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
  • Βασίλειο Κιλίκογλου, Διευθυντή του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς μπορούν να υλοποιηθούν από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας. Τα προγράμματα αυτά θα έχουν σκοπό να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και την έρευνα.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συμβούλου του Δήμαρχου σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ακτινοβολιών Αθανασίου Μπαλάσκα με τον Προϊστάμενο του Γραφείου μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Ευθύμιο Καραμπέτσο, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες που έχουν γίνει και αφορούν σε θέματα ενημέρωσης και προστασίας του κοινού από την μη ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Τέλος, συμφωνήθηκε η τακτική επικοινωνία μεταξύ Δήμου και ΕΚΕΦΕ, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software