ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ

| Νέα του Δήμου
Δημοπρατήθηκε, με έκπτωση 40,5%, σήμερα 29 Αυγούστου το έργο ανάπλασης της πλατείας Αι Γιάννη του Δήμου Αγ. Παρασκευής. 
Σκοπός του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και ίδιους πόρους του Δήμου  είναι να αναβαθμιστεί η Πλατεία Αι Γιάννη, να αναδειχθεί ο πολιτιστικός της χαρακτήρας, να βελτιωθεί το μικροκλίμα της, να ανανεωθούν τα γηρασμένα υλικά της και να παραμείνει ζωντανός Δημόσιος χώρος για όλους τους πολίτες. 
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software