ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΞΕΚΙΝΑ ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

| Νέα του Δήμου
dimarheio 1Το δρόμο για την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού ανάθεσης  και την έναρξη των εργασιών του έργου ανέγερσης του Δημαρχείου Αγ. Παρασκευής  άνοιξε η απόφαση  2140/21-8-2019 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία:
•Εγκρίνεται το 2ο   Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  το  οποίο προσωρινός  ανάδοχος  του  έργου,  προϋπολογισμού  17.000.000  ευρώ  (πλέον  Φ.Π.Α.), είναι  η  κοινοπραξία  «ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΑΤΕ-  ΩΡΙΩΝ  ΑΤΕ»  που μειοδότησε με  έκπτωση 49,11%.
•Εξουσιοδοτούνται η Δ/νση Τεχνικών Έργων και η Επιτροπή Διαγωνισμού για την συνέχιση της  διαδικασίας του διαγωνισμού. 
Η ανέγερση του Δημαρχείου αποτελούσε αίτημα πολλών ετών για την Αγία Παρασκευή. Για τον σχεδιασμό του πραγματοποιήθηκε πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που ολοκληρώθηκε το 2003. Στη συνέχεια εκπονήθηκαν όλες οι μελέτες εφαρμογής που ολοκληρώθηκαν σε τρία στάδια και έτυχαν όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τα εκάστοτε Δημοτικά Συμβούλια και της τελικής θεώρησης της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών.
Με μεγάλη προσπάθεια το έργο εντάχθηκε στις 22/11/2016 στα προς εκτέλεση έργα της Περιφέρειας Αττικής και ακολούθησαν οι διαδικασίες επικαιροποίησης των μελετών, υπογραφής προγραμματικής σύμβασης και δημοπράτησης στις 3/8/2018.
Το Δημαρχείο θα επιτρέψει την ενοποίηση των διάσπαρτων σήμερα σε διάφορα ενοικιαζόμενα κτήρια δημοτικών υπηρεσιών σε ένα κτήριο 3.523 τ.μ. κατάλληλο και με σύγχρονες προδιαγραφές με άμεσες συνέπειες τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, όπως και την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για τον Δήμο. Σήμερα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πληρώνει περί τα 400.000 ευρώ ετησίως για ενοικιαζόμενα κτήρια που στεγάζουν Υπηρεσίες του οι οποίες θα μεταφερθούν στο ιδιόκτητο Δημαρχείο. Επίσης θα αναβαθμίσει την πολιτιστική λειτουργία του Δήμου με τη σύγχρονη αίθουσα θεάτρου και εκδηλώσεων που περιλαμβάνει και θα ανακουφίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο της πόλης με τη δημιουργία 7.751 τ.μ. για 160 θέσεις στάθμευσης στα τρία υπόγειά του.
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software