ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ

| Νέα του Δήμου

pl ai g

ΠΡΟΣ:  Εξωραϊστικό Σύλλογο ‘’ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ’’                                            

Παν. Βαβουγυιό  Πρόεδρο

Αναστ. Πικούνη  Γραμματέα

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 Αγαπητοί

Η δημοπράτηση του έργου ανάπλασης της πλατείας Αι Γιάννη, 35 χρόνια μετά την κατασκευή της, είναι απόφαση της  σημερινής Δημοτικής αρχής και έχει περάσει τα εξής στάδια μέχρι να φτάσουμε ως εδώ :

  1. Απαλλαγή από διενέργεια Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού από το όργανο-επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ΣΥΠΟΘΑ με τελική έγκριση του φακέλου (Αρ. Πρωτοκόλλου 32/26-2-2019). Η Απαλλαγή από Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό είναι σημαντικό επίτευγμα της Τεχνικής Υπηρεσίας και επιφέρει πολύ μεγάλη ωφέλεια του Δήμου σε χρόνο και χρήμα.

  2. Έγκριση Αρχιτεκτονικής Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. Πρωτοκόλλου 10699/7-4-2019) ως ικανής στη σχεδίαση της και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

  3. Έγκριση Αρχαιολογίας (Αρ. Πρωτοκόλλου 2365/15-4-2019).

  4. Αδειοδότηση Περιβαλλοντική του έργου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (Αρ. Πρωτοκόλλου 16008/30-5-2019).

Διευκρινίζω τέλος ότι το σχέδιο παραμένει το ίδιο εξ αρχής και ότι είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επεξήγηση απαιτείται.

Με εκτίμηση

Γιάννης Σταθόπουλος

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software