ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Η ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

| Νέα του Δήμου
agora oik 1Με την υπ’ αριθμ. 88/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε η απευθείας αγορά του οικοπέδου επί των οδών Γούναρη και Πατρόκλου, στην Αγία Παρασκευή, εμβαδού 1.742,93 τ.μ. για την επιβεβλημένη ανάγκη ανέγερσης-στέγασης Σχολικής μονάδας.
 Αντίστοιχα με την υπ’ αριθμ. 87/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε η απευθείας αγορά από το Δήμο του οικοπέδου της οδού Πάρου, αρ. 38, στην Αγία Παρασκευή, εμβαδού 1.173,84 τ.μ., επίσης για ανέγερση-στέγαση Σχολικής μονάδας. 
agora oik 2 Έχουν ήδη συνταχθεί σχέδια αγοραπωλητηρίων συμβολαίων μεταξύ των πωλητριών-ιδιοκτητριών των ακινήτων και του Δήμου Αγίας Παρασκευής και η διαδικασία βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης στο Ελεκτικό Συνέδριο προκειμένου να υπογραφούν τα συμβόλαια.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software