ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΠΟ 28 ΕΩΣ 30 ΜΑΪΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

| Νέα του Δήμου
Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει ότι έπειτα από τις πρώτες δύο εβδομάδες υποβολής αιτήσεων στο θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης προκύπτουν και για τις δύο περιόδους, για όλες τις κατηγορίες, οι ακόλουθες κενές θέσεις:
Α΄ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: από 17/06/2019 έως και 05/07/2019
 
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 16 κενές θέσεις
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 22 κενές θέσεις
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 κενή θέση
 
Β΄ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: από 08/07/2019 έως και 26/07/2019
 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 86 κενές θέσεις
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 82 κενές θέσεις
 
Όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με βάση τα κενά που αναφέρθηκαν παραπάνω (μόνο αίτηση χωρίς δικαιολογητικά, εφόσον αυτά έχουν κατατεθεί σε προηγούμενη υποβολή αίτησης) και θα τηρηθεί πλέον αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει πρωτοκόλλου ανεξαρτήτως κατηγορίας εισοδήματος. Αφού η αίτηση γίνει δεκτή, ισχύουν τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται στην αρχική ανακοίνωση.
Α΄κατηγορία, με μηδενική συμμετοχή, οι οικογένειες:
με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-18.000€.
με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-24.000€.
με τρία ή περισσότερα  παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-30.000€.
 
Β΄ κατηγορία, με συμμετοχή πενήντα ευρώ, οι οικογένειες
με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 18.000,00€-30.000,00€
με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 24.000,00€-40.000,00€
με τρία ή περισσότερα παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,00€-50.000,00€
 
Γ΄ κατηγορία, με συμμετοχή εκατό ευρώ, οι οικογένειες
με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,00€ και πάνω
με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 40.000,00€ και πάνω
με τρία ή περισσότερα παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 50.000,00€ και πάνω.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για όσους υποβάλουν πρώτη φορά αίτηση:
•Έντυπη αίτηση
•Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
•Εκκαθαριστικό Σημείωμα του οικονομικού έτους 2017 ή 2018 εφόσον υπάρχει.
•Βεβαίωση του Διευθυντή / Διευθύντριας του Νηπιαγωγείου ή Δημοτικού της Αγίας Παρασκευής που φοιτά το παιδί. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων ή λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα των γονέων (με εξαίρεση τους υπαλλήλους του Δήμου).
•Εκτός από τα παραπάνω για τα παιδιά με παράλληλη στήριξη απαιτείται απαραίτητα, βεβαίωση φοίτησης και επιπλέον ιατρική γνωμάτευση και Υπεύθυνη Δήλωση του Γονέα με τα στοιχεία του συνοδού παράλληλης στήριξης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή για την συμμετοχή του παιδιού τους στο Δήμο από 28  έως 30 Μαΐου και ώρες 08:00-14:00.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:  213 2004568,  213 2004601

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software