ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ - ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 18.000€

| Νέα του Δήμου
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων για περίπου 130 παιδιά ηλικίας 6 – 15 χρονών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς κατοίκους του Δήμου Αγίας Παρασκευής που το ταμείο τους δεν δικαιολογεί πρόγραμμα κατασκηνώσεων και δεν κάνουν χρήση του κατασκηνωτικού προγράμματος του ΟΑΕΔ. Προβλέπονται 6 περίοδοι φιλοξενίας 12 ημερών (11 διανυκτερεύσεων) η κάθε μία.  
Η οικονομική συμμετοχή για  κάθε παιδί  έχει, με εισοδηματικά κριτήρια, ως εξής:
Οικογένειες με εισόδημα έως 18.000,00€ ανεξαρτήτως παιδιών έχουν μηδενική συμμετοχή.
Οικογένειες με εισόδημα έως 24.000,00€ έχουν συμμετοχή 75€ για το πρώτο παιδί, 55€ για το δεύτερο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα.
Οικογένειες με εισόδημα έως 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 125€ για το πρώτο παιδί, 75€ για το δεύτερο, 55€ για το τρίτο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα.
Οικογένειες με εισόδημα άνω των 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 190€ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 125€ για καθένα από τα επόμενα.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
•Έντυπη αίτηση.
•Εκκαθαριστικό σημείωμα 2017 (ή 2018 αν υπάρχει).
•Λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα των γονιών ή βεβαίωση φοίτησης του παιδιού σε Σχολείο της Αγίας Παρασκευής. 
•Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των παρακάτω κατασκηνώσεων:
1.The Ranch στο Σοφικό Κορινθίας (τηλ: 210 4100121)
Α΄ Περίοδος: 16/06/2019 έως 27/06/2019 (έως 25 παιδιά)
Β΄ Περίοδος: 27/06/2019 έως 08/07/2019 (έως 20 παιδιά)
Γ΄ Περίοδος: 21/07/2019 έως 01/08/2019 (έως 20 παιδιά)
Δ΄ Περίοδος: 02/08/2019 έως 13/08/2019 (έως 20 παιδιά)
Ε΄ Περίοδος: 13/08/2019 έως 24/08/2019 (έως 20 παιδιά) 
2.Kinderland στον Κάλαμο Αττικής (τηλ: 210 3618850)
A΄ Περίοδος: 16/06/2019 έως 27/06/2019 (έως 20 παιδιά) 
B΄ Περίοδος: 23/06/2019 έως 04/07/2019 (έως 15 παιδιά)
Γ΄ Περίοδος: 07/07/2019 έως 18/07/2019 (έως 10 παιδιά)
Δ΄ Περίοδος: 14/07/2019 έως 25/07/2019 (έως 15 παιδιά)
Ε΄ Περίοδος: 21/07/2019 έως 01/08/2019 (έως 20 παιδιά)
ΣΤ΄ Περίοδος: 28/07/2019 έως 08/08/2019 (έως 20 παιδιά)
3.Η φωλιά του παιδιού στις Αφίδνες  Αττικής (τηλ: 22950 23002)  
Α΄ Περίοδος: 16/06/2019 έως 27/06/2019 (έως 30 παιδιά)
Β΄ Περίοδος: 27/06/2019 έως 08/07/2019 (έως 30 παιδιά)
Γ΄ Περίοδος: 09/07/2019 έως 20/07/2019 (έως 10 παιδιά)
Δ΄ Περίοδος: 20/07/2019 έως 31/07/2019 (έως 10 παιδιά)
Ε΄ Περίοδος: 01/08/2019 έως 12/08/2019 (έως 25 παιδιά)
Ζ΄ Περίοδος: 12/08/2019 έως 23/08/2019 (έως 25 παιδιά)
4.Αναγέννηση στον Κάλαμο Αττικής (τηλ: 22950 62443)
Α΄ Περίοδος: 16/06/2019 έως 27/06/2019 (έως 35 παιδιά)
Β΄ Περίοδος: 31/07/2019 έως 11/08/2019 (έως 35 παιδιά)
Γ΄ Περίοδος: 10/08/2019 έως 21/08/2019 (έως 35 παιδιά)
 
Οι αιτήσεις θα ελέγχονται στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (2ος όροφος) και θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ισόγειο) από 04/06/2019 – 10/06/2019 και ώρες 08:00 – 13:00. Στην επιλογή των παιδιών θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου. 
Σημειώνεται ότι:
•κάθε παιδί θα συμμετέχει σε μία μόνο κατασκήνωση και για μία κατασκηνωτική περίοδο.
•σε όλες τις κατηγορίες θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας και μέχρι την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων ώστε να ικανοποιηθούν οι προτιμήσεις των παιδιών στο μέτρο του δυνατού.
•δεν εξαιρούνται τα παιδιά όλων των υπαλλήλων του Δήμου που το ταμείο τους δε δικαιολογεί πρόγραμμα κατασκηνώσεων.
•σε κάθε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις σε κάποιες από τις κατηγορίες μπορεί να αναμορφωθούν οι θέσεις των υπολοίπων και μέχρι του συνολικού ποσού.
 
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:  213 2004568,  213 2004601.
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software