ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΕΑΡΟΣ

| Νέα του Δήμου
fys aerio earosTα έργα στην οδό Έαρος αφορούν στην κατασκευή-επέκταση του δικτύου Φυσικού αερίου στο τμήμα της ανωτέρω οδού μήκους 135 μέτρων κατόπιν αιτήσεως κατοίκων.
Οι εργασίες εκτελούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α/1-11-2013) και του άρθρου 7 του ν.2364/1995 (ΦΕΚ 252/6-12-1995). 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι εταιρείες που εκτελούν έργα Φυσικού αερίου δεν υποχρεούνται να αιτούνται άδειας εκτέλεσης εργασιών από τον οικείο για τη συντήρηση της οδού φορέα και απλά ενημερώνουν.
Οι εργασίες προβλέπεται να περαιωθούν στις 21-5-2019.
Ο Δήμος Αγ. Παρασκευής ζητά την κατανόηση όλων όσοι διέρχονται από αυτό το τμήμα της οδού, εποχούμενοι.
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software