ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

| Νέα του Δήμου
ps 1Η δεύτερη συνάντηση συνεργασίας Ψυχολόγων των Σχολικών μονάδων Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης της Β΄  Αθήνας, με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των ψυχολόγων στο σχολικό πλαίσιο, μελέτες περιπτώσεις»,  πραγματοποιήθηκε την  Πέμπτη 4 Μαρτίου 2019, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής. 
Τη συνάντηση κάλεσε, στο πλαίσιο της  συνεργασίας  και  υποστήριξης  των  Σχολικών  Μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Β  Αθήνας,  το 2ο  Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Β΄ Αθήνας   σε συνεργασία με το 1ο  ΚΕΣΥ  Β΄ Αθήνας. Το συντονισμό της συνάντησης  είχε  η προϊσταμένη του 2ου ΚΕΣΥ Β Αθήνας Μαριάννα Χατζοπούλου. 
Στη  συνάντηση  συμμετείχε  η  Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού  Έργου  ΠΕ 70  του 2ου   Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Αττικής, Μαρία Καπετανίδου.
Τα  σημαντικότερα  θέματα  που  συζητήθηκαν  ήταν  τα  εμπόδια  και  οι  δυσκολίες  που αντιμετωπίζουν οι ψυχολόγοι στις Σχολικές δομές ως προς την υλοποίηση του έργου τους, ο  περιορισμένος  χρόνος  και  η  προσωρινότητα  της  συνθήκης  τους  προκειμένου  να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των παρεμβάσεων τους.  Η αναγκαιότητα της παρουσίας του ΕΕΠ, ψυχολόγων  και  κοινωνικών λειτουργών  στις  δομές  της  εκπαίδευσης  σε μόνιμη και σταθερή βάση και η  διεύρυνση της  διεπιστημονικότητας θα  πρέπει  να  αποτελέσει  έναν  άμεσο και  μακροπρόθεσμο  στόχο  για  την  βελτίωση  του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου.
Παρών στη συνάντηση ήταν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής Πάνος Γκόνης. 
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software