ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΛ-ΣΕΚ ΕΛΗΞΑΝ 31/8/18

| Νέα του Δήμου
enikia epalΤο σύνολο των δαπανών του Δήμου για ενοικίαση κτιρίων βρίσκεται αναρτημένο στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ". Οι τελευταίες δαπάνες για την πληρωμή μισθωμάτων για το ΕΠΑΛ ( Αιτωλίας 6) και το 1ο ΣΕΚ (Μεσογείων 463) έγιναν στις 11/10/2018 με εντάλματα πληρωμής που αφορούν την περίοδο 1/5/2018 έως 31/8/2018 (ΑΔΑ: 6ΟΙΨΩ6Υ-ΕΚΧ και 693ΓΩ6Υ-4Ω8, 6ΔΗΧΩ6Υ-ΦΝΝ, ΩΟΥ9Ω6Υ-ΔΩ5, Ω127Ω6Υ-0Μ9 αντίστοιχα). Έκτοτε δεν έγινε καμία πληρωμή καθώς έληξε η μίσθωση.
Το ποσό δε των μισθωμάτων συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2019 σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης αυτού.
Συνεπώς ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πλήρωσε μόνο όσα όφειλε να πληρώσει για τα μισθώματα των ακινήτων που στεγαζόταν το 1ο ΣΕΚ και το ΕΠΑΛ.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software