ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/3/2019

| Νέα του Δήμου
1 dimatxeio dsΤην Πέμπτη 28 Μαρτίου  στις  3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορηγίας για την αναδρομική έκθεση έργων του ζωγράφου Δημοσθένη Σκουλάκη (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διανομή της κληρονομιάς του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥΡΗ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
3.Κατανομή κοινόχρηστου χώρου Κεντρικής πλατείας Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  στον Κωνσταντίνο Ρωμανάκη επί της Πλατείας Κοραή του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων   Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6.Χωροθέτηση Στεγάστρων στις στάσεις του  ΟΑΣΑ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
7.Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 
8.Επιχορήγηση Αθλητικών σωματείων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
10.Επιχορήγηση Πολιτιστικών Σωματείων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Επιστροφή ή μη ποσού 61,60€, στην ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ με ΑΦΜ 053559405» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
12.Επιστροφή ή μη ποσού 81,83€, στην ΚΟΡΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με ΑΦΜ 037028919 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
13.Επιστροφή ή μη ποσού 58,70€, στον ΣΑΡΗΓΙΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟ με ΑΦΜ 032415678 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
14.Επιστροφή ή μη ποσού 39,68€, στην ΣΤΑΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ με ΑΦΜ 107984684 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
15.Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων επί των οδών Αισχύλου 20, Αγ. Γεωργίου 6 κ.λ.π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
16.Απόφαση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Δημ. Ράλλη αρ.1, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 34118/31-01-19 (Τ.Π.Υ.) ποσού 30,00€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
18.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΗΛΙΑ ΧΡ. ΤΑΡΝΑΡΑ», και το υπ. αριθμό 99/10.12.18 ποσού 11.815.34€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INNOLAND EΠΕ» και το υπ΄ αριθμό 336/07-03-2019 ποσού 7.316,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
20.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «MΑST A.E.» και το υπ΄ αριθμό 5/07-03-2019 ποσού 18.290,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software