ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

| Νέα του Δήμου
Dimotes eklogeis Η προσπάθεια του Δήμου Αγίας Παρασκευής να παρακινήσει τους κατοίκους να εγγραφούν στο Δημοτολόγιο και να αποκτήσουν ενεργή συμμετοχή στον τόπο διαμονής τους, να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους και να απολάβουν τα δικαιώματα που τους αναλογούν, φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς και σε συνδυασμό με την μείωση του ορίου ηλικίας για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους έχουμε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του εκλογικού σώματος.
Τα στοιχεία των Υπηρεσιών του Δήμου δείχνουν σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια στους εκλογικά ενεργούς κατοίκους (όλοι οι Δημότες άνω των 17 ετών) του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με τον αριθμό τους να ανέρχεται σήμερα στους 39.921. Χαρακτηριστικά, από το 2014, οπότε και διενεργήθηκαν οι προηγούμενες Δημοτικές εκλογές, σημειώνεται αύξηση 2.829 ενεργών εκλογέων, ποσοστό 7,6%. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από μεταδημοτεύσεις μόνιμων κατοίκων της Αγίας Παρασκευής στον τόπο κατοικίας τους (Διάγραμμα 1).
Dimotes eklogeis 1
Ειδικότερα, το 2014 καταγράφεται αύξηση του εκλογικού σώματος κατά 591 εκλογείς, το 2015 κατά 575, και το 2016 κατά 502. Το 2017 ήταν η χρονιά με την μεγαλύτερη αύξηση, με τον αριθμό να φτάνει στους 760, ενώ το 2018 ο αριθμός του εκλογικού σώματος αυξάνεται κατά 401 εκλογείς. Να σημειωθεί εδώ ότι για τα έτη 2012 και 2013 η αύξηση ήταν 227 και 382 αντίστοιχα (Διάγραμμα 2). 
 Dimotes eklogeis 2
Η συμμετοχή των μεταδημοτεύσεων στην αύξηση του εκλογικού σώματος είναι σημαντική όπως δείχνει ο αριθμός τους τα τρία τελευταία έτη: 587 άτομα το 2016, 505 το 2017 και 593 το 2018. Το πρώτο δίμηνο του 2019, και ενόψει των εκλογών του Μαΐου, ο αριθμός των  μεταδημοτεύσεων στον Δήμο μας ανήλθε σε 311 άτομα. 
Ευχαριστούμε την Διευθύντρια Διοίκησης κ. Τύπα και την Προϊσταμένη Αστικής Δημοτικής Κατάστασης κ. Αποστόλου για την συλλογή και διάθεση των αριθμητικών δεδομένων.      
 
                         Η Αντιδήμαρχος                              Ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής
                   Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
                    & Διοικητικών Υπηρεσιών  
                      
                      Μαρία Κοντοπούλου                              Γιάννης Σταθόπουλος
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software