ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/3/2019

| Νέα του Δήμου
1 dimatxeio dsΤην Πέμπτη 21 Μαρτίου  στις  3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Λήψη απόφασης  για α) έγκριση της μελέτης 9/2019 με τίτλο «Κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν), αντικατάσταση χλοοτάπητα, βελτίωση υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και περίφραξη στο χώρο ‘Σταύρος Κώτσης’»  β)έγκριση υποβολής Aίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
2.Λήψη απόφασης που αφορά το έργο ‘Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους’ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής το οποίο έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ‘Δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου’ 2018, ‘Αστική Αναζωογόνηση’ του Πράσινου Ταμείου για:
α) να προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευόμενου λογαριασμού (escrow account) 
β) να εξουσιοδοτήσει το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευόμενου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ‘Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου’  έτους 2018 
γ) να ορίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην παρούσα σύμβαση» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
3.Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα  Ο.Τ.128 και ΟΤ127 α) για καθορισμό κοινόχρηστου χώρου ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ και πεζοδρόμων σε τμήμα του ΟΤ128 και β) Τροποποίηση (επανακαθορισμό) Ρυμοτομικών και Οικοδομικών Γραμμών λόγω ασυμφωνίας της οδού Ναυπακτίας μεταξύ των ΟΤ127 και ΟΤ128 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
4.Κατανομή κοινόχρηστου χώρου Κεντρικής πλατείας Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  στον Κωνσταντίνο Ρωμανάκη επί της Πλατείας Κοραή του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 36/2018 απόφασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκριση της χωροθέτησης τριάντα  (30)   Γωνιών   Ανακύκλωσης  (Γ.Α.) στον Δήμο  Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
7.Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων   Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
8.Χωροθέτηση Στεγάστρων στις στάσεις του  ΟΑΣΑ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
9.Έγκριση του τρόπου και χρόνου υλοποίησής του Θερινού  Προγράμματος  Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης έτους 2019 καθώς και των προϋποθέσεων διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης). 
10.Έγκριση τρόπου-χρόνου υλοποίησής του προγράμματος Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019 καθώς και των προϋποθέσεων διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης). 
11.Λήψη απόφασης για την διοργάνωση της 12ης ημερίδας στίβου για ΑμεΑ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
12.Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
13.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορηγίας για την αναδρομική έκθεση έργων του ζωγράφου Δημοσθένη Σκουλάκη (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
14.Λήψη απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση  της  θέσεως   του  κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΛΒΕΤΙΑΣ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
15.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ. (Γούναρη 45) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
16.Επιστροφή ή μη ποσού  319,17€, στην κ. Μάλλιαρη Αθανασία Δέσποινα ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛHΛΗ Α.Ε.»  όπως αναφέρονται στo αριθμ. 7294 (Τ.Π.Υ.) ποσού 111,60€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Σ. Ψύλλα).
18.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» και το υπ. αριθμό 32/07.01.2019 Δελτίο Αποστολής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Σ. Ψύλλα).
19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ», και το υπ. αριθμό Α21/05-02-2019 ποσού 24.096,20€ Τ.Π.Υ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
20.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Ι.Κ.Ε.», και το υπ. αριθμό 448/15.01.19 ποσού 738,20€ παραστατικό  του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
21.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ», και το υπ. αριθμό 60/21.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 3.456,81€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Σ. Ψύλλα).
22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ  2017» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
23.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»  (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
24. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο  «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ», και το υπ. αριθμό 2969/18-02-2019 ποσού 3.204,16€ Τ.Π.Υ.» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου
25.Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 43.487,00€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 9, 24, 195, 209, 218, 222, 242, 244, 255, 259, 261, 269, 270, 271, 272, 376, 384, 412, 442, 446, 447, 450, 451, 456, 465, 466, 551, 749, 807, 817, 842, 843, 914. 939, 942, 944, 951. 1006/2019, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου, β) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, γ) εισφορά σε χρήμα δ) μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ε)τέλη  ΔΤ – ΔΦ & TAΠ ακινήτου στ) επιστροφή προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software