ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5/3/2019

| Νέα του Δήμου
Την Τρίτη 5  Μαρτίου  στις  3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης για απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.154 επί της οδού Πάρου για στέγαση σχολικών μονάδων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης για απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.24 επί των οδών Γούναρη και Πατρόκλου για στέγαση σχολικών μονάδων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.Λήψη απόφασης για την έγκριση σημειακής προέκτασης διαπλατυσμένου πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Ψαρρών & Σαλαμίνος, Ο.Τ. 82 και εφαρμογή ανάλογης σήμανσης» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
6.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση πρώην «Κοινωφελούς Πολιτιστικής Επιχείρησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής» με την επωνυμία ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π., για το χρονικό διάστημα από 19/10/2015 έως 17/01/2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
7.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ονομασία του χώρου πρασίνου που περικλείεται από τις οδούς Νεαπόλεως-Πατριάρχου Γρηγορίου σε «Πλατεία Ευαγόρα Παλλικαρίδη» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
8.Εκδήλωση του Δήμου Αγίας Παρασκευής στις 24-03-2019 για να τιμηθεί ο νέος Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, πρώην προϊστάμενος του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 567/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Σ. Ψύλλα).
10.Λήψη Απόφασης για την έγκριση διενέργειας-διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
11.Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
12.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 της Α΄ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
13.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 της Β΄ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
14.Λήψη Απόφασης για την Προσθήκη προσωνυμίας στο 5ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
15.Εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ταυτόχρονα με τον εορτασμό των Αποκριών για  τα ΚΑΠΗ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Συμ. κ. Γ. Βλάχος).
16.Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας-25 Φεβρουαρίου 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
17.Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης  Μαρτίου 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
18.Λήψη απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων στις 10.03.2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
19.Έγκριση δικαιούχων για τη χορήγηση Δωροεπιταγών Πάσχα 2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Σ. Ψύλλα).
20.Έγκριση διαδικασίας για την χορήγηση ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων – Πάσχα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Σ. Ψύλλα).
21.Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή δημοπρασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
22.Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΕΥΚΑΚΙΑ" ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
23.Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
24.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) για το έργο «Συντηρήσεις Επισκευές Έργων Οδοποιίας έτους 2017» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
25.Λήψη απόφασης για την έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) για το έργο:   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-2019» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
26.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/2019 απόφασης Δ.Σ. περί «Συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2019» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
27.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (Σίφνου 11) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
28.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, με σκοπό την εξυπηρέτηση των οφειλετών του Δήμου μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών σε συνεργασία με το διατραπεζικό σύστημα «ΔΙΑΣ» (πληρωμές e-banking) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
29.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «BOSS – ΦΙΦΛΗ Γ.  ΕΛΕΝΗ», όπως αναφέρονται στα υπ΄ αριθμ. 37/20.11.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.770,72€  & 38/23.11.2018  (Τ.Π.Υ.) ποσού 148,80€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Μ. Κοντοπούλου).
30.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»,  όπως αναφέρονται στα υπ΄ αριθμ. 15364, 15365, 18257 και 15372/05-02-2019 φορολογικά παραστατικά (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Σ. Ψύλλα).
31.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», όπως αναφέρονται στα υπ΄ αριθμ. 15332, 18228, 18227, 15331/23-01-2019 φορολογικά παραστατικά  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Σ. Ψύλλα).
32.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Σ. Ψύλλα).
33.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «CLEVERMEDIA A.E.» (αριθμ. τιμ. 6/31-12-2018, ποσού 993,17€)  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου). 
34.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε» και το υπ΄ αριθμό 568/14.09.2018 ποσού 1.134,60€  παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
35.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ – ΚΟΥΚΗΣ Ν. – Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.», όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 485/17.09.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.116,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
36.Επιστροφή οικογενειακού τάφου με στοιχεία Ρ34/Τ16 Ν20 στην ιδιοκτησία του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software