ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΕΩΝ

| Νέα του Δήμου
gine dimotisΣε σχέση με δημοσίευμα περί μεταδημοτεύσεων η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ενημερώνει ότι: 
«Τα δικαιολογητικά για μεταδημότευση περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις των άρθρων 15 και 279 του Ν. 3463/2006, διατάξεις οι οποίες παραμένουν εν ισχύ μέχρι σήμερα. Η αρμόδια Υπηρεσία Δημοτολογίου τηρεί απαρέγκλιτα σε κάθε περίπτωση τη νομοθεσία, χωρίς παρέμβαση ουδενός και βεβαίως ούτε της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. Σε περίπτωση που η διαδικασία μεταδημότευσης δεν ολοκληρωθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, η Υπηρεσία παραθέτει στον ενδιαφερόμενο ειδική αιτιολογία». 
 
 
                                                                                         Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
                                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software