ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΟΜΟΦΩΝH ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

| Νέα του Δήμου
tteΟμόφωνη απόφαση κατά της Υπουργικής Απόφασης μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής  χθες 12/2, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου,
ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε ότι η Απόφαση καθιστά αδύνατη την λειτουργία των Δήμων  και των Νομικών τους προσώπων και παραβιάζει τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη  αυτοτέλεια των ΟΤΑ, το Κοινοτικό Δίκαιο και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.  
Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας ΣτΕ κατά της Υπουργικής Απόφασης 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 που προβλέπει την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατάθεση αίτησης αναστολής εκτελέσεως της εν λόγω Απόφασης, σύμφωνα με σχέδιο δικογράφου της ΚΕΔΕ και την εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο να μην την εφαρμόσει.
Ωστόσο το βράδυ ανακοινώθηκε η αναστολή της έναρξης εφαρμογής της Απόφασης μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2019 όπως συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν ο Πρόεδρος και οι επικεφαλής των παρατάξεων της ΚΕΔΕ και αντιπροσωπεία της ΕΝΠΕ με τον υπουργό Εσωτερικών Αλ. Χαρίτση και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη, στο υπουργείο Εσωτερικών.
Στο διάστημα που μεσολαβεί εκπρόσωποι των δύο υπουργείων, της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ θα συζητήσουν τα ζητήματα που έχουν τεθεί προκειμένου να βρεθούν λύσεις.
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software