ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑΒΑΣΗ

| Νέα του Δήμου
givasioΗ επίλυση του χρόνιου ζητήματος  της αξιοποίησης του κληροδοτήματος  Γιαβάση επιτυγχάνεται με απόφαση για ενοικίαση του, που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο  Αγίας Παρασκευής στις 12/2.  
Η απόφαση που ψηφίστηκε ομόφωνα προβλέπει τους όρους προκήρυξης ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου μας επί της οδού Ερμού 76 στην περιοχή Μοναστηράκι του Δήμου Αθηναίων, του οποίου οι όψεις (επί των οδών Ερμού και Αγίας Ειρήνης) έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέες με το ΠΔ 19/1985.
Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους η διάρκεια της εκμίσθωσης του ακινήτου ορίζεται μέχρι τα 25 χρόνια με υποχρέωση πλήρους ανακατασκευής του από τον μισθωτή και παράδοση του στο Δήμο με τη λήξη της μίσθωσης. 
Η διακήρυξη θα πάρει την μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα με ανάρτηση στο διαδίκτυο, δημοσίευση στις εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας κλπ.
Η προσπάθεια αξιοποίησης του ακινήτου ξεκίνησε στα τέλη του 2016 με τη δημοσίευση μη δεσμευτικής για το Δήμο πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να υπάρξουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για τις διαθέσεις της αγοράς. Στις αρχές του 2017 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή προκειμένου να αποφανθεί για τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκμετάλλευσης του ακινήτου και παράλληλα ζητήθηκε από πιστοποιημένο εκτιμητή που περιλαμβάνεται στις καταστάσεις εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών η σύνταξη έκθεσης τόσο για την αγοραία όσο και για την μισθωτική αξία του ακινήτου. Τον Οκτώβριο του 2018 με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιλέχθηκε η αξιοποίηση του με εκμίσθωση και ξεκίνησε η διαδικασία σύνταξης διακήρυξης ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού. 
Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος εκφράζει την ικανοποίηση της Δημοτικής αρχής για την ομόφωνη αυτή απόφαση, που οδηγεί με διαφανείς διαδικασίες στην αξιοποίησή του ακινήτου προς όφελος του Δήμου και των πολιτών, συγχαίρει τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Κονταξή για την επίλυση του χρόνιου αυτού ζητήματος  και ευχαριστεί την Τεχνική και τη Νομική Υπηρεσία όπως και τα μέλη της διαπαραταξιακής επιτροπής για τη συμβολή τους. 
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software