ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ TΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΤΑΠ

| Νέα του Δήμου
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής  ενημερώνει τους πολίτες ότι οι συναλλαγές για το Tέλος Ακίνητης Περιουσίας –ΤΑΠ, προσωρινά θα πραγματοποιούνται μόνο τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 14:00, λόγω των αναγκαίων εργασιών μετάπτωσης δεδομένων του αρχείου και εκπαίδευσης του προσωπικού στο νέο σύστημα.
Οι Δημότες θα ενημερωθούν έγκαιρα για την επαναφορά του κανονικού ωραρίου με σχετική ανακοίνωση. 
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software