ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/2/2019

| Νέα του Δήμου
Την Τρίτη 12  Φεβρουαρίου  στις  3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης  με αρ. πρωτ. οικ 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194), του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας και τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων σχετικά με την εκμίσθωση του ακινήτου Γιαβάση (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
3.Καθιέρωση της 26ης Ιουλίου, ημέρας εορτασμού της Αγίας Παρασκευής, ως τοπική ημέρα αργίας για το Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Έγκριση χρόνου – τρόπου πραγματοποίησης διεξαγωγής Ετήσιου Μαθητικού  Φεστιβάλ  Πολιτισμού 2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
6.Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
7.Λήψη απόφασης για την διατήρηση ή την κατάργηση της θέσεως του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
8.Παράταση ημερομηνίας απομάκρυνσης περιπτέρου από την είσοδο του Νεκροταφείου και μετατόπισής του στην οδό Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 366 (υπ’ αριθμ. 84/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & 606/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
10.Έγκριση διαφημιστικής δαπάνης 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για τις προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
12.Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 2566/23-01-2019 Πρωτοκόλλoυ καταστροφής,  της επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά την καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 
13.Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 3267/31-01-2019 Πρωτοκόλλoυ καταστροφής,  της επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά την καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
14.Λήψη απόφασης για κοπή δένδρου στην παιδική χαρά επί των οδών Βάκχου, Ασημακοπούλου & Θεμιστοκλέους (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Σ. Ψύλλα).  
15.Συζήτηση και λήψη απόφασης για άρση δέσμευσης λογαριασμού του κ. Δ.Μ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
16.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών του «ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το υπ. αριθμό 596/31.12.2018 ποσού 2.269,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
18.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «PROSHOWS SOUND–LIGHTING, ΝΕΦΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΗΧΟΣ & ΦΩΣ», όπως αναφέρονται στα αριθμ. 697 & 698/08-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 3.348,00€ & 1.240,00€ αντίστοιχα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος 
19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «Α. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Σ. ΖΥΓΟΥΡΗ Ο.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 6199/21.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 4.673,52€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
20.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 33688/31-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 30,00€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
21.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 33257/30-11-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 36,00€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
22.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 144/24.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 2.170,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
23.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΜΑΚΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 66/31-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 3.031,80€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
24.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αναφέρονται στο αριθμ. 202/19.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 8.112,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
25.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΡΟΜΠΟΛΗ Γ. ΒΑΣΙΛΗ»,  όπως αναφέρονται στο αριθμ. 280/14-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 30,00€. (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
26.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως αναφέρονται στα αριθμ. 97/08.06.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού  2.081,91€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου).
27.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως αναφέρονται στα αριθμ. 107/17.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού   1.297,04€ & 108/17.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 3.315,76€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου).
28.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΤΕΡΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» και το υπ. αριθμό 1001370/20-12-2018 ποσού 1.395,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου).
29.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 3190/22-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.853,38€  (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
30.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «CLEVERMEDIA A.E.»  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου). 
31.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ» και το υπ. αριθμό 48/09-11-18 ποσού 5.873,27€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
32.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 368/21-09-2018 (Τ.Π.Υ)  ποσού 368,00€ με Φ.Π.Α  παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
33.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗ ΑΣΚΕΡΙΔΗΣ» και το υπ. αριθμό 44/09-11-18 ποσού 6.278,22€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
34.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» και το υπ. αριθμό 2143/24-12-2018 ποσού 2.356,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
35.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο  «INNOVATECH LIFT – ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ ΟΕ» και το υπ΄ αριθμό 426 & 427/27-12-18 συνολικού ποσού 5.487,25€ παραστατικά του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
36.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INNOVATECH LIFT – ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ ΟΕ» και το υπ. αριθμό 430/27-12-18 ποσού  252,96€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
37.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» και το υπ΄ αριθμό 2/19-12-2018 ποσού 1.091,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
38.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ALCOBRAU M. IKE, ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» όπως αναφέρεται στο αριθμ. 24/10-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 10.168,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
39.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «BOSS – ΦΙΦΛΗ Γ.  ΕΛΕΝΗ» όπως αναφέρονται στα αριθμ. 35/27.09.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.540,00€  & 36/02.10.2018 ποσού (Τ.Π.Υ.) 1.646,72€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου). 
40.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ» όπως αναφέρεται στο αριθμ. 13/04-01-19 (Τ.Π.Υ.) ποσού 17.360,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
41.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» όπως αναφέρεται στο αριθμ. 165677/14-12-18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 8.556,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
42.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΕΤΡΟ ΠΑΝ. ΚΟΝΤΟ» και το υπ. αριθμό 91/07.12.2018 ποσού 4.650,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
43.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΑΡΓΥΡΟΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε.» και το υπ. αριθμό 574/17.12.18 ποσού 372.00€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
44.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Ι.Κ.Ε.» και το υπ. αριθμό 29532/28.12.2018 ποσού 746,93€ παραστατικό  του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. Κ. Γ. Βλάχος).
45.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο  «ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΑΡΗ» και το υπ. αριθμό 227/08.11.18 ποσού 1.798.00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
46.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software