ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/1/2019

| Νέα του Δήμου
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), σε διπλή συνεδρίαση ως εξής:
Α. Στις 3.30 μμ με θέμα:
Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 469/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
Β. Στις 4.30 μμ με θέματα:
1.Συζήτηση και καταρχήν λήψη απόφασης για απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.24 επί των οδών Γούναρη και Πατρόκλου για στέγαση σχολικών μονάδων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Συζήτηση και καταρχήν λήψη απόφασης για απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.154 επί της οδού Πάρου για στέγαση σχολικών μονάδων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», σύμφωνα με το Ν.4583/2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Μ. Κοντοπούλου).
4.Κατάρτιση - έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση: Πρόεδρος κα Τ. Γκιόκα).
5.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
6.Έγκριση ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.«Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής», οικ. έτους 2017 (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη). 
7.Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη). 
8.7η Αναμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη). 
9.Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στα Greek Green Awards 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).  
10.Καθιέρωση της 26ης Ιουλίου, ημέρας εορτασμού της Αγίας Παρασκευής, ως τοπική ημέρα αργίας για το Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Συμπληρωματική Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
12.Έγκριση παράτασης της σύμβασης Προμήθειας Ελαστικών και Υλικών 
Βουλκανισμού (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
13.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της  με αρ. πρωτ. 615/9-1-2019 κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για τις προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
14.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
15.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στον Καταναλωτικό Συνεταιρισμό «ΠΑΝΔΩΡΑ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
16.Συζήτηση και λήψη απόφασης για άρση δέσμευσης λογαριασμού του κ. Κ.Ι. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
17.Τοποθέτηση οστών της Αγγελικής Γιαβάση στο Μαυσωλείο του Κοιμητηρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
18.Απαλλαγή του κ. Κ.Α. από τα τέλη ταφής της Κ.Α. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
19.Λήψη απόφασης για κοπή δένδρου στην παιδική χαρά επί των οδών Βάκχου, Ασημακοπούλου & Θεμιστοκλέους (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Σ. Ψύλλα).
20.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 17889/27-11-2018 και 15162/27-11-2018 συνολικού ποσού 6.627,93€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
21.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού 12.461,05€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
22.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού 3.127,24€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
23.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού 7.855,53€  (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
24.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «MΑST   A.E.» και το υπ΄ αριθμό 64/07-12-2018 ποσού 18.290,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβ. κ. Γ. Βλάχος).
25.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «Α. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Σ. ΖΥΓΟΥΡΗ Ο.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 6085/22.11.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 4.898,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
26.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών του «LANDCARE – ΓΕΡ. ΠΑΛΜΟΣ & ΣΤ. ΤΣΟΥΝΗΣ Ο.Ε. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 47/12.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 6.658,24€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Σ. Ψύλλα). 
27.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο  «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ» και το υπ΄ αριθμό 80/07-12-2018 ποσού 472,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Σ. Ψύλλα). 
28.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software