ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27/12/2018

| Νέα του Δήμου
Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), σε τριπλή συνεδρίαση ως εξής:
Α. Στις 3.30 μμ με θέμα:
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής Οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
Β. Στις 4.00 μμ με θέμα:
Έγκριση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
Γ. Στις 5.00 μμ με θέματα:
1.Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη). 
2.Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη). 
3.Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (αποφ. 198/2018 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.)
4.Συζήτηση και καταρχήν λήψη απόφασης για απευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.24 επί των οδών Γούναρη και Πατρόκλου για στέγαση σχολικών μονάδων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
5.Λήψη απόφασης για την έγκριση της δεύτερης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
6.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΤΟΙ – ΤΟΙ HELLAS Α.Ε.», και το υπ. αριθμό 27956/30-11-2018 Τ.Π.Υ. ποσού 220,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
7.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ», και το υπ. αριθμό 662/16-11-2018 ποσού 1.209,74€ Τ.Π.Υ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
8.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «E & C ERDGAS, ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ – ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και το υπ. αριθμό 2311/20-11-2018 ποσού 483,60€ Τ.Π.Υ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
9.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΧΑΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αναφέρονται στο υπ΄ αριθμ. 2506/03.09.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 14.694,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
10.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο  «ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε» και το υπ. αριθμό 577/25-10-2018 ποσού 1.134,60€  παραστατικά του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου). 
11.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών της ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ όπως αναφέρονται στο αριθμ. 48/05.12.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 950,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου). 
12.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»  όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 4/19.11.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 4.340,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software