ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/12/2018

| Νέα του Δήμου
Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου στις 4.00 μμ  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
2.Έγκριση Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
3.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (4η) οικονομικού έτους 2018 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα).
4.Συζήτηση και λήψη απόφασης για απαλλαγή από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του “κτιρίου Βίλας Ιόλα και του περιβάλλοντα χώρου του”, μετά την σύμφωνη γνώμη του ΣΥΠΟΘΑ Βορείου Τομέα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
5.Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου). 
6.Αντικατάσταση μέλους από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
7.Αντιδρόμηση οδού Στρατηγού Τόμπρα (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
8.Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Ορισμός των μελών της επιτροπής του άρθρ. 1 του Π.Δ. 270/1981 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δημοσίου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
10.Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
11.Μετατόπιση του περιπτέρου με δικαιούχο τον κ. Ντέρη Θεόφιλο (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12.Έγκριση  του υπ’ αριθ.:32368/13-12-2018 πρωτόκολλου καταστροφής,  της επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά  στην καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών
13.Λήψη Απόφασης για αύξηση δόσεων και διαγραφή προσαυξήσεων της οφειλής προς τον Δήμο του κ. Κίμωνα Κοσμά (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
14.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» και το υπ΄ αριθμ. 2065/12-11-2018 ποσού 4.650,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
15.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 194/15-11-2018 παραστατικό, ποσού 6.874,56€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης). 
16.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΤΟΥ 7ου & 9ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
17.Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 29.285,92€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 63, 72, 73, 121, 157, 158, 166, 173, 176, 177, 178, 185, 190, 300, 307, 312, 355, 540, 541, 569, 570, 575, 576, 594, 691, 692, 742, 747, 749, 767, 900, 934, 939, 961, 1073, 1074, 1076, 1101, 1102, 1103, 1220/ 2018, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου, β) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, γ) εισφορά σε χρήμα δ) τέλη  ΔΤ – ΔΦ & TAΠ ακινήτου ε) πρόστιμο ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων (Υπηρεσία Δόμησης) στ) επιστροφή προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας ζ)  χρήση κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο η) ενοίκιο περιπτέρου (κενωθέν) θ) τέλος 0,5% καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software