ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

| Νέα του Δήμου
giavasi KPΔημοπρατείται στις 25 Ιανουαρίου 2019 το έργο  ανάπλασης της οδού Ευεργέτου Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της Κεντρικής πλατείας Αγίας Παρασκευής.
Σκοπός του έργου, προϋπολογισμού 863.500€, είναι  να αναβαθμιστεί η Κεντρική πλατεία και η περιοχή πέριξ αυτής  με την  αύξηση του διαθέσιμου χώρου για τους πεζούς, την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την ενίσχυση της  βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Το έργο περιλαμβάνει:
•Την ευρεία επέκταση των πεζοδρομίων της Κεντρικής πλατείας επί της οδού Ευεργέτου Γιαβάση, στο τμήμα από την οδό Στρ. Τόμπρα μέχρι την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, την αντιδρόμηση του (μικρού πλέον πλάτους) τμήματος και την μετατροπή του σε  ήπιας κυκλοφορίας,  η επιφάνεια του οποίου θα είναι στο επίπεδο των πεζοδρομίων και θα διαθέτει θέσεις ολιγόλεπτης στάθμευσης για την τροφοδοσία των επιχειρήσεων και δύο θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Η κυκλοφορία των οχημάτων πέριξ της πλατείας θα γίνεται πλέον ως εξής: Ευθεία στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, αριστερά στην οδό Στρ. Τόμπρα και μετά δεξιά στην οδό Ευεργέτου προς την οδό Αγίου Ιωάννου.
giavasi KP 1.
•Την ανάπλαση - ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδοστρώματος της οδού Ευεργέτου Γιαβάση από την οδό Στρ. Τόμπρα μέχρι την οδό Αγίου Ιωάννου, στο τμήμα έναντι της Κεντρικής πλατείας της Αγίας Παρασκευής και από την οδό Αιγαίου Πελάγους μέχρι την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.
•Την ανάπλαση - ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδοστρώματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από Λ. Μεσογείων μέχρι την οδό Ευεργέτου Γιαβάση, στο τμήμα έναντι της Κεντρικής πλατείας.
•Την ανάπλαση - ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδοστρώματος της οδού  Αγίου Ιωάννου από το όριο της προηγούμενης ανακατασκευής της, μέχρι την Ευεργέτου Γιαβάση και από τη οδό Ευεργέτου Γιαβάση μέχρι τη Λ. Μεσογείων. 
•Τη  δημιουργία δικτύου όδευσης τυφλών και ραμπών ΑΜΕΑ.
•Την κατασκευή φρεατίων συλλογής ομβρίων.
•Την ανακατασκευή των παρτεριών πρασίνου.
«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση γιατί προχωράμε στην υλοποίηση ενός έργου που αναβαθμίζει  τη λειτουργικότητα και την αισθητική της Κεντρικής πλατείας και της περιοχής πέριξ αυτής και θα λειτουργήσει σε όφελος των πεζών, της ασφαλούς κυκλοφορίας και της βιώσιμης κινητικότητας» δήλωσε για το γεγονός ο  Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος  και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software