ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ WiFi

| Νέα του Δήμου
wifi 4 EUΑίτηση στο πρόγραμμα WiFi4EU (Δωρεάν Wi-Fi για τους Ευρωπαίους) υπέβαλε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με στόχο να εξασφαλίσει δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους για τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης.
Η αίτηση του Δήμου μας στην 1η πρόσκληση του προγράμματος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, άμεσα με το άνοιγμα της, την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στις 13:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η επιλογή γίνεται α) κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και β) βάσει κριτηρίων που εξασφαλίζουν γεωγραφική ισορροπία. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 09/11/2018 στις 17:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).
Στόχος του προγράμματος WiFi4EU είναι η στήριξη με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020 της εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi για δωρεάν συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο σε πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι τα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα WiFi4EU δίκτυα θα είναι δωρεάν, απαλλαγμένα από διαφημίσεις και δεν θα συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Στην τρέχουσα πρόσκληση, οι πρώτοι 2800 δήμοι θα αποκτήσουν κουπόνι WiFi4EU, ενώ εξασφαλίζεται ότι κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα λάβει τουλάχιστον 15 κουπόνια. Κατά την επόμενη διετία, θα δημοσιευτούν τρεις ακόμη προσκλήσεις WiFi4EU, περίπου μία ανά εξάμηνο.
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software