ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8/11/2018

| Νέα του Δήμου
dimatxeio dsΤην Πέμπτη 8 Νοεμβρίου  στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Αναπροσαρμογή ή μη Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του τέλους διαφήμισης σε κοινόχρηστους χώρους (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6.Έγκριση Αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
7.Mεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης). 
8.Κατανομή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις σχολικές επιτροπές 
του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
9.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
10.Λήψη απόφασης για: α) έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στηνΠρόσκληση ΑΤΤ068 της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές
υπηρεσίες» β) έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και γ) έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
11.Λήψη απόφασης που αφορά το έργο «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για: α) την αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 417.023,00€ από το Πράσινο Ταμείο και β)  την εξουσιοδότηση προς το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τις περαιτέρω ενέργειες» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
12.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρώτης  παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
13.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης της εργασίας που αφορά την «Αμοιβή μηχανικών για αδειοδότηση γηπέδων ιδιοκτησίας Δήμου» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
14.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση προς χρήση αθλητικών χώρων του Δήμου στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
15.Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για την ασφαλή επιβίβαση-αποβίβαση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
16.Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για την ασφαλή επιβίβαση-αποβίβαση ΑΜΕΑ μαθητών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
17.Καθιέρωση της 26ης Ιουλίου, ημέρας εορτασμού της Αγίας Παρασκευής, ως τοπική ημέρα αργίας για το Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
18.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας Κοντοπεύκου «Μελίνα Μερκούρη» στον Καταναλωτικό Συνεταιρισμό «ΠΑΝΔΩΡΑ»  (11-11-2018) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
19.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
20.Λήψη απόφασης για «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων αγώνα δρόμου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
21.Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Υψηλάντου (& Μεσογείων αρ. 419), στο Ο.Τ. 54, για την έκδοση – ανανέωση της άδειας λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
22.Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 453/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφαση για την πρόσκληση αντιπροσωπείας των αδελφοποιημένων πόλεων Saint-Brieuc και Γεροσκήπου στα πλαίσιο των 20 χρόνων αδελφοποίησης (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
23.Επιστροφή οικογενειακού τάφου με στοιχεία Κ40/Τ7 Ν28 στην ιδιοκτησία του Δήμου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
24.Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία Κ40/Τ7 Ν28 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
25.Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 408/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφαση για «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛHΛΗ Α.Ε.» όπως αναφέρονται στo αριθμ. 7188 (Τ.Π.Υ.) ποσού 4.017,60€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
26.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» και το υπ΄ αριθμό 1/08-10-2018 ποσού 2.182,40€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
27.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ» και το υπ΄ αριθμό 78/05-10-2018 ποσού 2.182,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
28.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.–THE RANCH» και το υπ΄ αριθμό 3429/24-08-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 8.875,00€ με Φ.Π.Α. παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
29.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. ΄΄Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ΄΄» και το υπ΄ αριθμό 33/17-09-2018 ποσού 10.965,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
30.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΕΣΜΟΣ–ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ– ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ–ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚINDERLAND» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
31.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
32.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών της ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ όπως αναφέρονται στο αριθμ. 42/19.09.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 950,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
33.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΠΕΝΕΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και το υπ΄ αριθμό 941/18-09-2018 ποσού 2.604,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
34.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ARTE ATENE–ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝ. ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ» και το υπ΄ αριθμό 254/27-09-2018 ποσού 2.480,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
35.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «MΑST A.E.» και το υπ΄ αριθμό 60/16-10-2018 ποσού 7.316,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
36.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Interal security AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ» και το υπ΄ αριθμό 183/14-05-2018 ποσού 496,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
37.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INFOSUPPORT A.E.» και το υπ΄ αριθμό 803/30-08-2018 ποσού 2.267,71€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
38.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «WORLD SECURITY Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και το υπ΄ αριθμό 17750/12-09-2018 ποσού 948,60€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
39.Κοπή ή μη κοπή Δένδρου επί της Τερψιθέας 56 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software