ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: TO ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

| Νέα του Δήμου
KDVMΤο Τμήμα Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης-Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δημοσίευσε  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων,
 στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.). 
Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος εδώ: https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/prosklisi_ekpaideyton_kdvm-nea_fasi_2.pdf  
Η αίτηση διατίθεται από την  ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ  (www.inedivim.gr)  και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως 06/11/2018 (ώρα 12:00).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software