ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10/2018

| Νέα του Δήμου
Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου  στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Έγκριση Αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Β’ τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
7.Καθιέρωση του ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
8.Παραχώρηση εργοταξιακού χώρου για την προσωρινή απόθεση υλικών και την προσωρινή στάθμευση μηχανημάτων, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΄΄ΠΕΥΚΑΚΙΑ΄΄ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
9.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσκληση αντιπροσωπείας των αδελφοποιημένων πόλεων Saint-Brieuc και Γεροσκήπου στα πλαίσιο των 20 χρόνων αδελφοποίησης (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
10.Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το ΠΔ 270/81 για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην κεντρική Πλατεία (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη Συμμετοχή Εκπροσώπων του Δήμου στο Συνέδριο: «Διοίκηση & Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον Κλεισθένη» που διοργανώνεται στο Καρπενήσι στις 25-27 Οκτωβρίου 2018(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12.Αντικατάσταση μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
13.Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Επιτροπής Αδελφοποίησης (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
14.Αποδοχή παραίτησης, εκλογή νέου προέδρου στην Α΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή και εκ νέου ορισμός λήξης θητείας του Νομικού Προσώπου. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης). 
15.Εκ νέου ορισμός λήξης θητείας της Β΄ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης). 
16.Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
17.Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
18.Έγκριση δαπάνης και δικαιούχων για χορήγηση δωροεπιταγών Χριστουγέννων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
19.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρώτης  παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 1ου &5ου-11ου (ΧΕΛΜΕΙΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
20.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για τις προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
21.Αίτημα για δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού για την πράξη με τίτλο υποέργο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» της πράξης με MIS 5002223 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
22.Λήψη απόφασης για την διατήρηση ή την κατάργηση της θέσεως του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
23.Μη τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 397/2017 Απόφασης Δ.Σ., που αφορά τη λαϊκή αγορά επί της οδού Επτανήσου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
24.Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 19.500,57€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 25, 64, 73, 157, 158, 172, 173, 176, 177, 217, 202, 205, 217, 239, 511, 555, 587, 594, 610, 611, 612, 615, 616, 747, 753, 805, 835, 837, 855, 919, 939, 1101, 1102, 1103, 1129, 1142 / 2018, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου, β) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, γ) εισφορά σε χρήμα δ) τέλη  ΔΤ – ΔΦ ακινήτου ε) παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη Κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής στ) Δαπάνη κατασκευής αποχέτευσης – κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ζ)  χρήση κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
25.Επιστροφή ή μη ποσού  695,25  €, στον Κυριακόπουλο Νικόλαο του Παρασκευά από ακύρωση Χρηματικού Καταλόγου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
26.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
27.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
28.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» όπως  αναφέρονται στο αριθμ. 0361/12-09-2018 (Τ.Π.Υ) ποσού 496,00 € με Φ.Π.Α  παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
29.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» και το υπ΄ αριθμό 718/22-08-2018 ποσού 14.674,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
30.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το υπ΄ αριθμό 22/12-07-2018 ποσού 17.099,60€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
31.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ» και το υπ΄ αριθμό 212/20-09-2018 ποσού 297,60€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
32.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (Αρ. Πρωτ.  Δήμου Αγ. Παρασκευής 24934/09-10-2018)  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
33.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο  «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ. Α.Ε.» (Αρ. Πρωτ.  Δήμου Αγ. Παρασκευής 26143/19-10-2018) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
34.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΔΡΑΚΟΣ» όπως  αναφέρονται στο αριθμ. 143/11-09-2018 (Τ.Π.Υ) ποσού 1.308,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
35.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών της ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ όπως αναφέρονται στο αριθμ. 40/09.08.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 950,00€ με Φ.Π.Α 24% (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
36.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών της ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ όπως αναφέρονται στο αριθμ. 38/18.07.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 950,00€ με Φ.Π.Α 24% (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
37.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΤΟΙ–ΤΟΙ HELLAS Α.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 26521/31-07-2018 Τ.Π.Υ. ποσού 595,20€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
38.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INNOVATECHLIFT – Αφοί Γκρέτσα Ο.Ε.» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
39.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INFOSUPPORT A.E.» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
40.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το υπ. αριθμό 562/20-07-2018 ποσού 1.512,80€  παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
41.Κοπή ή μη κοπή Δένδρου επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου 1 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
42.Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δένδρων επί της οδού Αχαιών 21 και επί της οδού Ναπολέων Ζέρβα 5 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
43.Κοπή ή μη κοπή Δένδρου επί της οδού Αχαιών 21 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
44.Κοπή ή μη κοπή Δένδρου επί της οδού Ειρήνης 32» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software