ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

| Νέα του Δήμου
N PETROHEILOS sΟ Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος  με την 452/2018 απόφαση του, αναθέτει  στον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου   Θεσσ/νίκης Νικόλαο Πετρόχειλο, Κοσμήτορα του Λαϊκού Πανεπιστημίου του Δήμου μας, καθήκοντα άμισθου συμβούλου για θέματα Επιμόρφωσης.
Ο Δήμαρχος ευχαριστεί τον κ. Πετρόχειλο, εκπαιδευτικό με κύρος , γνώση και εμπειρία, για την ανιδιοτελή συμβολή του στο έργο του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software